IK WIL LENEN

Je kan via Woonboog een voordelige sociale woonlening aanvragen bij het Vlaams Woningfonds.

Vanaf 1 januari 2023 lopen alle leningen via het Vlaams Woningfonds, ook de bijkomende leningen via wederopname en onze bestaande leningen.

Heb je een lening bij de VMSW? Vanaf 2023 beheert het Vlaams Woningfonds deze lening. Aan jouw lening wijzigt er niets. Het Vlaams Woningfonds verstrekt volledige dezelfde leningen aan dezelfde voorwaarden als de VMSW.

<<< terug

Voorwaarden

Je kan via Woonboog een sociale woonlening aanvragen bij het Vlaams Woningfonds. Wij starten met jou het dossier voor deze Vlaamse Woonlening op. Na de volledige samenstelling van je aanvraagdossier, bezorgen we dit aan het Vlaams Woningfonds en beheren zij jouw dossier verder.

Je moet aan vijf voorwaarden voldoen om een Vlaamse Woonlening te kunnen krijgen:

 • inkomen
 • eigendom
 • leeftijd
 • financiële draagkracht
 • verblijf in België.

Voor meer informatie: kijk op de website van het Vlaams Woningfonds of contacteer Woonboog op 014 40 11 03.

<<< terug

Je kan een lening krijgen:

 • om een sociale koopwoning te kopen
 • om een woning te kopen (ook een koop op plan is mogelijk)
 • om een woning te kopen en te renoveren, te verbeteren of aan te passen
 • om de eigen woning te renoveren, te verbeteren of aan te passen
 • om een woning te behouden na een echtscheiding of relatiebreuk (uitsluitend in deze gevallen kan ook een financiering van een bestaande hypothecaire lening)

Of je effectief kan lenen, hangt af van de geschatte verkoopwaarde van de woning waarvoor je wil lenen.

Waarvoor kan ik niet lenen?

Je kan niet lenen voor:

 • een commercieel pand, bijvoorbeeld een winkelruimte
 • vakantiehuisjes of weekendverblijven
 • woonboten
 • ruimtes zonder woonfunctie, bijvoorbeeld een garage, tuin, …
 • de bouw van een woning (hieronder valt ook 'sleutel op de deur')
 • de aankoop van een bouwgrond
 • de herfinanciering van een lening (dit kan enkel bij relatiebreuk)
 • bepaalde ‘renovaties’ zoals afbraakwerken, verfraaiingswerken, …

Voor meer informatie: kijk op de website van het Vlaams Woningfonds of contacteer Woonboog op 014 40 11 03.

<<< terug