Kan ik kopen?

Niet iedereen kan een sociale woning of bouwgrond kopen. Je moet voldoen aan de voorwaarden.

Er zijn 3 belangrijke voorwaarden:

 • je bent 18 jaar of ouder
 • je inkomen is niet te hoog en niet te laag
 • je hebt geen eigendom.

Als je voldoet aan deze voorwaarden en je dat bewijst met de juiste documenten, dan kunnen we jou inschrijven in het register van jouw keuze.

Download hier de folder koopvoorwaarden 2024.

Inkomen

Je inkomen mag niet te hoog en niet te laag zijn. Met inkomen bedoelen we het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen' en de 'afzonderlijke belastbare inkomsten' op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

 • het leefloon
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Het inkomen van de andere personen die mee verhuizen, telt ook mee. Er gelden wel uitzonderingen die je leest op de website van Wonen in Vlaanderen.

Voor we jouw inkomen kunnen aftoetsen aan de inkomensgrenzen, moeten we dit indexeren. Dit doen we volgens de gezondheidsindex.

Inkomensgrenzen gemeenten in cluster 1

Voor het werkgebied van onze woonmaatschappij gelden deze inkomensgrenzen voor: Beerse, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout, Retie, Turnhout en Vosselaar.

Deze grenzen liggen hoger dan in de rest van Vlaanderen.

Je inkomen mag in 2024 niet lager zijn dan 11.337 euro, en mag niet hoger zijn dan:

Jouw gezinstypeGeïndexeerde inkomensgrens 2024
Alleenstaande zonder persoon ten laste47.460 euro
Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste52.199 euro
Alle andere situaties:71.182 euro
Per persoon ten laste verhogen met:4.739 euro

Inkomensgrenzen rest van Vlaanderen

Voor het werkgebied van onze woonmaatschappij gelden deze inkomensgrenzen voor: Baarle-Hertog, Balen, Dessel en Mol.

Wil je een sociale woning of bouwgrond kopen die ergens anders in Vlaanderen ligt, dan mag je inkomen in 2024 niet lager zijn dan 11.337 euro en niet hoger zijn dan:

Jouw gezinstypeGeïndexeerde inkomensgrens 2024
Alleenstaande zonder persoon ten laste45.303 euro
Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste49.827 euro
Alle andere situaties:67.948 euro
Per persoon ten laste verhogen met:4.524 euro

<<< terug

Eigendom

Je kunt niet inschrijven als je niet aan de eigendomsvoorwaarde voldoet. Je mag:

 • geen woning of bouwgrond (volledig of deels) in volle eigendom, in vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben
 • geen woning of bouwgrond hebben die je zelf (volledig of deels) in vruchtgebruik gaf
 • geen woning of bouwgrond hebben die jij of een andere persoon (volledig of deels) in erfpacht of opstal gaf
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin je een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht

Deze voorwaarden gelden ook voor jouw gezinsleden die mee verhuizen en voor woningen of bouwgronden in het buitenland.

Uitzonderingen

In de volgende gevallen is een uitzonderlijk mogelijk:

 • Je hebt je woning of bouwgrond samen met een van de volgende personen volledig in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal: je echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie je wettelijk samenwoont of samenwoonde, je feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon mag de sociale koopwoning of bouwgrond niet mee kopen en de (op te richten) woning niet mee bewonen.
 • Je gaf je woning of bouwgrond samen met een van de volgende personen volledig in vruchtgebruik, erfpacht of opstal: je echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie je wettelijk samenwoont of samenwoonde, je feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon mag de sociale koopwoning of bouwgrond niet mee kopen en de (op te richten) woning niet mee bewonen.
 • Via schenking of erfenis kreeg jij of jouw gezinslid de woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal.
 • Via schenking of erfenis kreeg jij of jouw gezinslid een aandeel van de woning of bouwgrond waarop een recht van erfpacht op opstal is gegeven.
 • Je woning of de woning van je gezinslid is overbewoond of onbewoonbaar verklaard of geadviseerd. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro.
 • Je woning of de woning van je gezinslid ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro.

Informeer je over deze uitzonderingen bij ons op kantoor of lees meer op de website van Wonen in Vlaanderen.

<<< terug