Kan ik kopen?

Niet iedereen kan een sociale woning of bouwgrond kopen. Je moet voldoen aan de voorwaarden.

Er zijn 3 belangrijke voorwaarden:

 • je bent 18 jaar of ouder
 • je inkomen is niet te hoog en niet te laag
 • je hebt geen eigendom.

Als je voldoet aan deze voorwaarden en dat bewijst met de juiste documenten, dan kunnen we jou inschrijven in het register van jouw keuze.

Inkomen

Je inkomen mag niet te hoog en niet te laag zijn. Met inkomen bedoelen we het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen' en de 'afzonderlijke belastbare inkomsten' op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

 • het leefloon
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Het inkomen van de andere personen die mee verhuizen, telt ook mee. Er gelden wel uitzonderingen die je leest op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Voor we jouw inkomen kunnen aftoetsen aan de inkomensgrenzen, moeten we dit indexeren. Dit doen we volgens de gezondsheidsindex.

Inkomensgrenzen gemeenten in cluster 1

In ons werkgebied geldt dit voor: Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar.

Wil je een sociale woning of bouwgrond kopen die in gemeente ligt die opgenomen is in cluster 1, dan mag je inkomen in 2023 niet lager zijn dan 10.795 euro en niet hoger zijn dan:

Jouw gezinstypeGeïndexeerde inkomensgrens 2023
Alleenstaande zonder persoon ten laste45.193 euro
Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste49.706 euro
Alle andere situaties:67.783 euro
Per persoon ten laste verhogen met:4.513 euro

Inkomensgrenzen rest van Vlaanderen

In ons werkgebied geldt dit voor: Balen, Dessel en Mol.

Wil je een sociale woning of bouwgrond kopen die ergens anders in Vlaanderen ligt, dan mag je inkomen in 2023 niet lager zijn dan 10.795 euro en niet hoger zijn dan:

Jouw gezinstypeGeïndexeerde inkomensgrens 2023
Alleenstaande zonder persoon ten laste43.140 euro
Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste47.447 euro
Alle andere situaties:64.703 euro
Per persoon ten laste verhogen met:4.308 euro

<<< terug

Eigendom

Je kunt niet inschrijven als je niet aan de eigendomsvoorwaarde voldoet.

Je mag:

 • geen woning of bouwgrond (volledig of deels) in volle eigendom, in vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben
 • geen woning of bouwgrond hebben die je zelf (volledig of deels) in vruchtgebruik gaf
 • geen woning of bouwgrond hebben die jij of een andere persoon (volledig of deels) in erfpacht of opstal gaf
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin je een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht

Deze voorwaarden gelden ook voor jouw gezinsleden die mee verhuizen en voor woningen of bouwgronden in het buitenland.

Uitzonderingen

In de volgende gevallen is een uitzonderlijk mogelijk:

 • Je hebt je woning of bouwgrond samen met een van de volgende personen volledig in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal: je echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie je wettelijk samenwoont of samenwoonde, je feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon mag de sociale koopwoning of bouwgrond niet mee kopen en de (op te richten) woning niet mee bewonen.
 • Je gaf je woning of bouwgrond samen met een van de volgende personen volledig in vruchtgebruik, erfpacht of opstal: je echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie je wettelijk samenwoont of samenwoonde, je feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon mag de sociale koopwoning of bouwgrond niet mee kopen en de (op te richten) woning niet mee bewonen.
 • Via schenking of erfenis kreeg jij of jouw gezinslid de woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal.
 • Via schenking of erfenis kreeg jij of jouw gezinslid een aandeel van de woning of bouwgrond waarop een recht van erfpacht op opstal is gegeven.
 • Je woning of de woning van je gezinslid is overbewoond of onbewoonbaar verklaard of geadviseerd. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro.
 • Je woning of de woning van je gezinslid ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro.

Informeer je over deze uitzonderingen bij ons op kantoor of lees meer op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

<<< terug