Privacy policy

Bescherming persoonlijke levenssfeer: privacy

Pdf privacy policy_1 april 2019

September 2022: Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en de sociale huisvestingsmaatschappij DE ARK nv in het kader van de bestrijding van domiciliefraude en de bestrijding van krotverhuurde bestrijding van domiciliefraude en de bestrijding van krotverhuur

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven.

Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

De persoonsgegevens die we verzamelen, nemen we op in de bestanden van DE ARK, Campus Blairon 599, 2300 Turnhout. Die gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders, kopers of ontleners mogelijk te maken, om de concrete huur-, koop-, of ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast te stellen en om na te gaan of die voorwaarden worden nageleefd.

Je kan je informatie controleren en aanpassen door te e-mailen naar privacy@arkwonen.be.

Je kan op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom. Dat is geregeld in 'machtigingen'.

Kan je jouw informatie controleren en aanpassen?

Ja, dat kan. Je kan jouw informatie altijd controleren. Stuur daarvoor een e-mail naar info@arkwonen.be of een brief naar DE ARK, Campus Blairon 599, 2300 Turnhout. Wij bezorgen je dan die informatie. Is er iets niet correct? Dan kan je dat laten aanpassen. De foutieve informatie gebruiken wij niet meer.

Ga je niet akkoord met hoe wij informatie verwerken?

Vind je dat DE ARK onterecht informatie heeft? Dan kan je ons vragen om die informatie te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken. Ook kan je een klacht indienen bij de Privacycommissie via commission@privacycommission.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Vermeld in die e-mail of brief waarom je niet akkoord gaat. De Privacycommissie zal jouw klacht behandelen.

Meer informatie over privacy?

Heb je vragen over jouw informatie? Dan kan je terecht bij onze verantwoordelijke privacy via privacy@arkwonen.be.

Je kan ook terecht bij de privacyfunctionaris van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, ons ondersteunend agentschap bij de Vlaamse overheid, via privacy@vmsw.be.

Heb je algemene vragen over privacy?

Dan kan je terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacycommissie). Meer informatie vind je op www.privacycommission.be.

• Huur je of wil je huren bij DE ARK? In pdf huren vind je meer informatie over wie wat doet met jouw persoonlijke informatie: pdf huren.

• Heb je gekocht of wil je kopen bij DE ARK? In pdf kopen vind je meer informatie over wie wat doet met jouw persoonlijke informatie: pdf kopen.

• Leen je of wil je lenen bij DE ARK? In pdf lenen vind je meer informatie over wie wat doet met jouw persoonlijke informatie: pdf lenen.

Tijdelijke Corona-subsidie:
protocol uitwisseling gegevens met OCMW Turnhout

DE ARK en OCMW Turnhout hebben een protocol uitgewerkt om gegevens te kunnen uitwisselen. Dit in het kader van corona-subsidies.

Zo hebben onze kandidaat-huurders uit Turnhout (minder dan 4 jaar ingeschreven) kans op een tijdelijke tegemoetkoming voor hun huur.

Het protocol lees je hier: protocol.