Privacy policy

Bescherming persoonlijke levenssfeer: privacy

Privacy policy van Woonboog

September 2022: Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en de sociale huisvestingsmaatschappij DE ARK nv in het kader van de bestrijding van domiciliefraude en de bestrijding van krotverhuurde bestrijding van domiciliefraude en de bestrijding van krotverhuur

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven.

Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

De persoonsgegevens die we verzamelen, nemen we op in de bestanden van Woonboog. Die gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiƫnte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders, kopers of ontleners mogelijk te maken, om de concrete huur-, koop-, of ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast te stellen en om na te gaan of die voorwaarden worden nageleefd.

Je kan je informatie controleren en aanpassen door te e-mailen naar privacy@woonboog.be.

Je kan op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom. Dat is geregeld in 'machtigingen'.

Kan je jouw informatie controleren en aanpassen?

Ja, dat kan. Je kan jouw informatie altijd controleren. Stuur daarvoor een e-mail naar info@woonboog.be of een brief naar Woonboog, Campus Blairon 599, 2300 Turnhout. Wij bezorgen je dan die informatie. Is er iets niet correct? Dan kan je dat laten aanpassen. De foutieve informatie gebruiken wij niet meer.

Ga je niet akkoord met hoe wij informatie verwerken?

Vind je dat Woonboog onterecht informatie heeft? Dan kan je ons vragen om die informatie te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken. Ook kan je een klacht indienen bij de Privacycommissie via commission@privacycommission.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Vermeld in die e-mail of brief waarom je niet akkoord gaat. De Privacycommissie zal jouw klacht behandelen.

Meer informatie over privacy?

Heb je vragen over jouw informatie? Dan kan je terecht bij onze verantwoordelijke privacy via privacy@woonboog.be.

Je kan ook terecht bij de privacyfunctionaris van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, ons ondersteunend agentschap bij de Vlaamse overheid, via privacy@vmsw.be.

Heb je algemene vragen over privacy?

Dan kan je terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacycommissie). Meer informatie vind je op www.privacycommission.be.

  • Huur je of wil je huren bij Woonboog? In pdf huren vind je meer informatie over wie wat doet met jouw persoonlijke informatie: pdf huren.
  • Heb je gekocht of wil je kopen bij Woonboog? In pdf kopen vind je meer informatie over wie wat doet met jouw persoonlijke informatie: pdf kopen.
  • Leen je of wil je lenen bij Woonboog? In pdf lenen vind je meer informatie over wie wat doet met jouw persoonlijke informatie: pdf lenen.
  • Verhuur of wil je verhuren aan Woonboog? In pdf verhuren vind je meer informatie over wie wat doet met jouw persoonlijke informatie: pdf verhuren.

Protocol gegevensuitwisseling Centraal Inschrijvingsregister (CIR) en Woonboog

Wonen in Vlaanderen sloot een protocol af met Woonboog voor de gegevensuitwisseling van het CIR naar het beheersysteem van Woonboog.

Lees hier het protocol gegevensuitwisseling CIR-Woonboog

Lees hier meer info over het CIR

Protocol gegevensuitwisseling Centraal Woningregister (CWR) en Woonboog

Het agentschap Wonen in Vlaanderen sloot een protocol af met Woonboog voor de uitwisseling van gegevens betreffende het Centraal Woningregister (CWR).

Lees hier het protocol gegevensuitwisseling CWR-Woonboog

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen Woonboog en De Noorderkempen cvba

Protocol mededeling persoonsgegevens in het kader van de herstructurering van deze partijen tot een woonmaatschappij.

Lees hier het protocol.

Protocol uitwisseling gegevens kandidaat-kopers van LeefGoed naar Woonboog

In het kader van de vorming van de woonmaatschappijen is er een protocol afgesloten om gegevens van kandidaat-kopers over te dragen van LeefGoed aan Woonboog.

Lees hier het protocol.