Partners

Woonboog staat altijd open om met nieuwe partners samen te werken. Procesmatig denken en samenwerken zijn voor ons heel belangrijk.

We kunnen alleen bestellingen plaatsen volgens specifieke regels en procedures. Want Woonboog moet werken volgens de wetgeving voor overheidsopdrachten. Als mogelijke leverancier ding je samen met andere bedrijven mee naar een opdracht.