Ik sta in het register

Je bent ingeschreven in het register van de gemeente(s) waar je wil wonen.
Lees hieronder wat de volgende stappen zijn en welke procedures wij volgen.

Mijn plaats in het register

Plaatsnummer

Je stelde je bij je inschrijving kandidaat voor een sociale woning of bouwgrond in een bepaalde gemeente of deelgemeente.

Nu moet je wachten, tot het jouw beurt is om een woning of bouwgrond van jouw keuze te kunnen kopen. Telkens als wij een woning of bouwgrond verkopen of als kandidaten met een gunstiger plaatsnummer geschrapt worden, schuif jij omhoog in het register, tot je bovenaan staat.

Hoe lang moet ik nog wachten?

Hoe lang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen.
Wel kan je bij ons navragen wat je plaatsnummer is in het register waarvoor je bent ingeschreven.

Actualisatie van de wachtlijst

Minstens in de oneven jaren (2025, 2027, …) actualiseren we de registers. Dan kijken we na of jouw inkomen nog aan de voorwaarden voldoet.

<<< terug

Kan mijn inschrijving geschrapt worden?

Ja, dat kan.

Je krijgt jouw inschrijvingsgeld terug in de volgende situaties:

  • Je koopt een sociale woning of bouwgrond.
  • Je vraagt zelf dat we je schrappen. Je stuurt ons hiervoor een brief, e-mail of komt langs.
  • Je voldoet niet meer aan de inkomens- en/of eigendomsvoorwaarde op het ogenblik dat wij jou een woning aanbieden.
  • Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarden, wanneer wij onze registers actualiseren.

Je krijgt jouw inschrijvingsgeld niet terug in de volgende situaties:

  • Je antwoordt niet of te laat op de vraag die wij jou stellen bij de actualisatie van het register of een aanbod van een sociale koopwoning of bouwgrond. Je wordt niet geschrapt als je overmacht aantoont.
  • Je gaat niet in op het aanbod van een woning of bouwgrond. Je wordt niet geschrapt als je een gegronde reden aantoont voor jouw weigering.
  • Je aanvaardde een aangeboden woning, maar wil ze nadien toch niet kopen.
  • Je hebt bij jouw inschrijving doelbewust onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens afgelegd of gegeven.
<<< terug