Voordelen van jouw woning verhuren aan Woonboog

Wil je niet langer veel tijd en energie steken in het beheer van je huurwoning? Verhuur je woning dan aan onze woonmaatschappij. Onze woonmaatschappij neemt het grootst deel van de (administratieve) taken op zich zodat je minder zorgen hebt.

Taken van onze woonmaatschappij

Wij zorgen voor:

 • een huurder en de huurovereenkomst
 • de opmaak van een plaatsbeschrijving en andere administratieve handelingen
 • de inning van de huur en de stipte betaling aan de verhuurder, ook als de woning niet verhuurd is of de huurder niet betaald heeft
 • de brandverzekering
 • de organisatie van eventuele herstellings- en onderhoudswerkzaamheden (bv verwarmingsketel) voor rekening van de huurder
 • toezicht op het onderhoud van de woning en we geven ze in dezelfde staat terug aan u op het einde van de overeenkomst, rekening houdend met de normale slijtage
 • ondersteuning van de huurder bij zijn rechten en verplichtingen.

Onze woonmaatschappij vraagt in ruil hiervoor aan jou geen commissieloon, maar wel een billijke huurprijs.

Wij bieden je tal van andere voordelen:

 • Huurgarantie
  Je moet je niet langer zorgen maken of je huurder wel maandelijks correct betaalt. Ook moet je geen nieuwe huurder zoeken als die vroeger dan voorzien je woning verlaat. We garanderen je maandelijkse huurinkomsten voor de volledige periode van de huurovereenkomst.
 • Onderhoud van de woning
  Wij zijn jouw huurder en zorgen ervoor dat je de woning aan het einde van de huurovereenkomst in de oorspronkelijke staat terugkrijgt, behalve de normale slijtage.
 • Professionele partner
  Je werkt samen met een professionele partner die veel ervaring heeft met het huren en verhuren van woningen. We nemen het beheer van jouw woning over en volgen alle administratieve taken op (opmaken huurovereenkomst, registratie, opmaken plaatsbeschrijving, …)
 • Gunstige regeling in de personenbelasting
  Vroeger werd je als eigenaar voor de onderverhuring belast op de werkelijke huuropbrengsten: dat is sinds enkele jaren niet meer het geval. Net als bij de private huur, word je bij verhuring aan de woonmaatschappij belast op het geïndexeerde kadastraal inkomen.
 • Verlaagd tarief op de onroerende voorheffing
  Als je aan ons verhuurt, kom je in aanmerking voor een verlaagd tarief op de onroerende voorheffing – ook grondlasten genoemd. Het tarief verlaagt van 3,97% naar 2,4%. Voorwaarde is wel dat je onze woonmaatschappij jouw aanslagbiljet onroerende voorheffing bezorgt, zodat wij de nodige gegevens kunnen registreren bij de Vlaamse Belastingdienst.
 • Geen risico op leegstand(sheffing)
  Tijdens de looptijd van de huurovereenkomst zorgen wij ervoor dat de woning verhuurd is. Als een huurder de woning verlaat, zoeken we meteen een nieuwe huurder. Hierdoor vermijden we lange leegstand en de bijbehorende leegstandsheffing.
 • Geen gerechtelijke procedures
  We zijn jouw huurder en dus ook verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen. Je hebt geen rechtstreeks contact met de onderhuurder, waardoor je ook geen risico hebt op lange gerechtelijke procedures. Dit risico ligt volledig bij ons.
 • Renovatiepremies
  Als je jouw woning wilt verbouwen of renoveren om die nadien te verhuren aan een woonmaatschappij, kan je sinds 1 oktober 2022 aanspraak maken op de Mijn VerbouwPremie. Je komt in aanmerking voor de hoogste premiebedragen voor alle categorieën van werken, ongeacht je inkomen.
 • Verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw
  Je hebt recht op een verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw van 12% in plaats van 21%, als je als eigenaar de woning voor (minstens) 15 jaar aan een woonmaatschappij verhuurt.
 • Gunsttarief registratierechten
  Als je een woning koopt en ze daarna verhuurt aan een woonmaatschappij, dan kan je genieten van het gunsttarief van 7% registratierechten.
 • Doorbetalingsgarantie
  Je kan een aanvraag indienen bij het agentschap Wonen in Vlaanderen voor de doorbetaling van de huurprijs of huurschade als de woonmaatschappij deze niet betaalde.

Wij vragen:

 1. Een eerlijke huurprijs voor jouw woning.
 2. De woning voldoet aan de minimale woningkwaliteitsvereisten van de Vlaamse Codex Wonen en de bijkomende kwaliteits- en comfortvereisten die onze woonmaatschappij hanteert.
 3. Je verhuurt minimaal 9 jaar aan onze woonmaatschappij.
 4. Je woning ligt in ons werkingsgebied. De werkingsgebieden vind je op de website van het agentschap Wonen in Vlaanderen.