De kwaliteit van de woning

Woning bezichtigen

We maken een afspraak en komen jouw woning bekijken. Tijdens dat bezoek overlopen we samen de algemene en technische kenmerken van de woning en gaan we na of ze voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen:

  • Hebben de ramen enkel of dubbel glas?
  • Is het dak geïsoleerd?
  • Hoe wordt de woning verwarmd?
  • Is er een trap/lift aanwezig?
  • Is er (zichtbare) vochtschade?
  • Is de woning (brand)veilig?

We baseren ons hiervoor voornamelijk op een checklist (‘technisch verslag’) die het agentschap Wonen in Vlaanderen gebruikt om een conformiteitsattest uit te reiken.

Geen gebreken

Elke woning die wij verhuren, moet een conformiteitsattest hebben. Dit attest reikt het agentschap Wonen in Vlaanderen of de gemeente uit na een positieve woningcontrole. Tijdens de woningcontrole gaat Wonen in Vlaanderen na of de woning voldoet aan de kwaliteitsnormen.

Heeft je woning nog geen conformiteitsattest?
Tijdens ons bezoek gaan we na of de woning voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten. Is dat het geval, en bereiken we met jou een akkoord over de huurprijs, de huurovereenkomst voorwaarden, etc. dan vragen wij voor jou een conformiteitsonderzoek aan. Als het agentschap Wonen in Vlaanderen of de gemeente het onderzoek heeft uitgevoerd, ontvang je een conformiteitsattest.

Stellen we tijdens ons bezoek gebreken vast, dan zullen we jou vragen om hieraan te verhelpen. Pas als we vrij zeker zijn dat de woning voldoet aan de normen, vragen we een conformiteitsonderzoek en -attest aan. Meer uitleg over het conformiteitsattest lees je op deze website.

Renovatiewerken nodig?

Voldoet jouw woning niet aan de geldende kwaliteitsnormen? Dan zullen we je adviseren om enkele verbeterings- en/of renovatiewerken uit te voeren. Dit kunnen kleine aanpassingen zijn, zoals een aarding plaatsen of extra verluchting voorzien, of uitgebreide renovatiewerken.

Check zeker Mijn VerbouwPremie of je in aanmerking komt voor een renovatiepremie.