Verhuizen

Wil je verhuizen? Dat kan, maar daarvoor moet je eerst een aantal dingen regelen. Je leest hieronder de verschillende situaties waarin een verhuis mogelijk is en wat je per situatie moet doen. Daarna zorgen we er samen voor dat de verhuis goed verloopt.

Bewonersvergaderingen

Hebben we plannen om je woning volledig te renoveren? Voordat de werken starten, organiseren we drie bewonersvergaderingen. Alle bewoners krijgen een uitnodiging.

Na elke bewonersvergadering krijgt iedereen een verslag. Je kan dit via de website zien. Of vraag het ons en bel op 014 40 11 07 (zeg dan je naam, adres en naam van het renovatieproject).

Lille Beek-TuinwijkBeerse KerkenhoekOud-Turnhout Boemenwijk
verslag vergadering voorontwerp maart 2021
videovergadering voorontwerp maart 2021
verslag vergadering start werken maart 2021
videovergadering start werken maart 2021
bewonersvergadering 1_24 mei 2024
bewonersvergadering defintief ontwerp 28 april 2022bewonersvergadering 13 jan 2020
Vosselaar
Sint-Barbaraplein
Retie
Heggestraat-Hazenstraat
Turnhout Kroonstraat
bewonersvergadering 2 juli 2020

bewonersvergadering_29 juni 2023

infomarkt 29 juni 2023_voor de hele buurt

bewonersvergadering bungalows 25 juni 2020

bewonersvergadering definitieve verhuis 25 juni 2020

bewonersvergadering tijdelijke verhuis 25 juni 2020

bewonersvergadering 25 feb 2020
verslag vergadering start werken 7 februari 2022
Turnhout AcacialaanTurnhout Oude DijkTurnhout Parkwijk
Haagbeemdenplantsoen PAC

bewonersvergadering bejaardenwoningen 13 feb 2020

bewonersvergadering definitieve verhuis 13 feb 2020

bewonersvergadering tijdelijke verhuis 13 feb 2020

bewonersvergadering start werken 22 maart 2022bewonersvergadering 12 dec 2019
Baarle-Hertog

Dr Govaertsplantsoen

Lille Boonhof

Dessel Brasel

bewonersvergadering 25 juni 2019
bewonersvergadering 7 juni 2019

bewonersvergadering 16 mei 2019

bewonersvergadering 15 november 2021bewonersvergadering 3 februari 2020

zone A bewonersvergadering 24 sep 2020

zone B bewonersvergadering 24 sep 2020

bewonersvergadering 25 oktober 2021zone A bewonersvergadering 22 juni 2021_keren terug

zone A bewonersvergadering 22 juni 2021_keren niet terug
zone B bewonersvergadering 22 juni 2021_keren terug

zone B bewonersvergadering 22 juni 2021_keren niet terug
zone C bewonersvergadering 24 juni 2021_keren terug

zone C bewonersvergadering 24 juni 2021_keren niet terug
sloop fase V bewonersvergadering 24 juni_opstart dossier
zone A bewonersvergadering 22 november 2022

<<< terug

Ik wil stoppen met huren

Wil je verhuizen? Dan moet je de huur opzeggen.

Hoe zeg ik de woning op?

Je kunt je huur alleen opzeggen met een aangetekende brief of door een opzegdocument in onze kantoren in te vullen. Je ontvangt van ons dan een bevestiging dat je je opzeg gaf. Enkel e-mailen of telefoneren is niet genoeg.

De opzegging geldt alleen voor de persoon die de opzeg doet. Wil het ganse gezin de woning verlaten, dan moet ook jouw partner (gehuwd of feitelijk) of de wettelijke samenwoner het opzegdocument ondertekenen. Bijwoners moeten geen opzeg betekenen.

Hoelang duurt de opzeg?

Als iedereen uit de woning vertrekt, dan duurt de opzegtermijn drie maanden. Die termijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gegeven.

Bijvoorbeeld: Je stuurt ons een aangetekende brief met daarin jouw opzeg op 12 augustus. Wij ontvangen de brief op 14 augustus. De opzegtermijn start op 1 september en duurt tot en met 30 november.

Als de laatste overblijvende huurder verhuist naar een woonzorgcentrum of naar een woonondersteuning bij een aanbieder van niet-rechtstreeks-toegankelijke zorg of ondersteuning, dan geldt een kortere opzeggingstermijn van één maand.

Als de laatste overblijvende huurder overlijdt, dan eindigt de huurovereenkomst automatisch op het einde (de laatste dag) van de tweede maand na dit overlijden.
Blijven er nog bijwoners over? Dan hebben zij het recht om de woning tijdelijk verder te bewonen tot de laatste dag van de zesde maand nadat wij het overlijden vernamen. Deze termijn kunnen we verlengen om billijkheidsredenen tot maximaal vijf jaar. Tijdens deze periode mogen er geen extra personen komen bijwonen. De bijwoners sluiten een bezettingsovereenkomst af met ons kantoor.

Laat de woning in goede staat achter

Tijdens de opzegperiode laten wij kandidaat-huurders naar jouw woning komen kijken. Je moet ons hierbij helpen en de mensen binnenlaten. We maken hier samen afspraken over.

Voor je verhuist, moet je de woning proper maken en in een goede staat aan ons teruggeven. Dat controleren we tijdens de plaatsbeschrijving, die we ook al maakten toen je in de woning kwam wonen. Is alles is orde, dan krijg je jouw waarborg terug. Je geeft jouw sleutels af aan de medewerker die de plaatsbeschrijving doet.

Tijdens de plaatsbeschrijving nemen we ook samen de meterstanden van gas, water en elektriciteit op. Laat ze dus niet afsluiten.

<<< terug

Ik wil een andere sociale woning huren

Je woont bij ons, maar je wilt graag verhuizen. Dan mag je een andere woning vragen. Dat noemen we een ‘mutatie’.

Je start dan een nieuwe inschrijving in het centraal inschrijvingsregister. Je komt dan op de gewone wachtlijst terecht.

Heb je voorrang op kandidaat-huurders die nog niet bij ons wonen?

 • Ja, je hebt voorrang als je wilt verhuizen omdat je gezinssamenstelling groter is geworden door adoptie, pleegzorg, geboorte of vooraf gemelde gezinshereniging én je huidige woning niet meer is aangepast aan de nieuwe situatie.
 • Ja, je hebt voorrang als je wilt verhuizen omdat je woning te groot is geworden. Door het vertrek van andere gezinsleden is jouw woning niet meer aangepast aan de huidige gezinssamenstelling.
 • Ja, soms heb je voorrang op basis van specifieke voorrangsregels die ook voor jou gelden. Informeer je hierover bij ons.
 • In alle andere gevallen heb je geen voorrang.

<<< terug

Naar een kleinere woning

Heb je twee of meer slaapkamers te veel? Dan woon je onderbezet. We vragen je dan te verhuizen naar een kleinere woning.

Schrijf je in en kies je kleinere woning

Je kunt je inschrijven voor een kleinere woning. Je kunt dan zelf je keuze aanduiden. Je kiest dan de buurt, het type woning (appartement of huis) en de maximale huurprijs die je wilt betalen.

Schrijf je zelf opnieuw digitaal in via het centraal inschrijvingsregister (CIR).

Schrijf je je niet in?

Dan kan je niet kiezen. Wij doen je zelf een aanbod op maat:

 • De woning heeft een juiste grootte voor jouw gezin.
 • De woning ligt maximaal 5 kilometer van je woning nu.
 • De totale kostprijs is even hoog of lager dan je kostprijs nu. Dit is je huurprijs en extra kosten (huurlasten en individueel verbruik) samen.

Je krijgt twee keer zo’n aanbod.

Wil je de eerste woning niet huren of reageer je niet op tijd? Dan krijg je na minimaal drie maanden opnieuw een aanbod.

Wil je ook deze tweede woning niet huren of reageer je niet op tijd? Dan moet je verplicht een onderbezettingsvergoeding betalen (bij een contract van onbepaalde duur). Dit betaal je extra bij je huurprijs en kosten.

Aanvaard je een aanbod? Dan moet je geen onderbezettingsvergoeding betalen.

<<< terug

Mijn waarborg terugkrijgen

Binnen de drie maanden nadat we samen de plaatsbeschrijving maakten, ontvang je van ons een afrekening van de eventuele huurschade en herstellingskosten. Die kosten trekken we af van de waarborg. Wat overblijft, storten we op jouw rekening.

<<< terug

Bereid je goed voor op een verhuis:

 • Betaal je huur tot en met de laatste maand van je opzegperiode.
 • Zorg dat de woning volledig ontruimd is bij het einde van de huurovereenkomst, volgens de afspraken.
 • Vraag op tijd de overdrachtsformulieren aan voor jouw telefoon, internet en/of kabel-tv.
 • We spreken tijdens de plaatsbeschrijving af wie de energieleverancier op de hoogte brengt van de verhuis, door hen de verhuisfiche met de meterstanden te bezorgen. Laat zeker geen meters afsluiten.
  Lees ook de tips op de website van de Vlaamse Regulator van de energiemarkt (Vreg).
 • Geef je adreswijziging door aan het gemeentebestuur en BPost. Bpost heeft een betalende verhuisservice ‘DoMyMove’ die zorgt dat je post enkele maanden wordt doorgestuurd naar je nieuwe adres.
<<< terug