Mijn buurt

Wil je iets betekenen voor je buurt? Onze collectief woonbegeleider helpt je graag. Bel haar op 014 40 11 05. En ontdek wat je zoal kan doen in de buurtwerking.

Gezellige buren zorgen mee voor een fijne buurt. Door rekening te houden met elkaar blijft het leuk in je buurt.

Buurtwerking

DE ARK vindt wonen in een aantrekkelijke en aangename buurt heel belangrijk. Samen met buurtbewoners zetten we ons hiervoor in.

Wil jij als huurder iets betekenen voor je buurt? Bel onze collectief woonbegeleider op 014 40 11 05.
Zij kan je helpen met:

Overleg met buurtbewoners organiseren

Heb je ideeën om het leven in je buurt aangenamer te maken? Onze collectief woonbegeleider gaat dan samen met jou op zoek naar buurtbewoners die hieraan mee willen werken. Zij organiseert een overleg met jullie allemaal en legt afspraken vast.
Voorbeeld: je wil graag samen met je buren een barbecue organiseren voor de hele buurt.

Werken aan leefbaarheid

Heb je ideeën om problemen in je buurt aan te pakken? En zo de leefbaarheid te verbeteren? Bespreek dit met onze collectief woonbegeleider.
Voorbeeld: acties om zwerfvuil op te ruimen

Financiële ondersteuning

DE ARK wil (onder voorwaarden) jouw buurtproject, - feest, - activiteit financieel ondersteunen. Bel de sociale dienst voor meer informatie.

<<< terug

Mijn buren

Je buren kies je niet. Ze wonen gewoon naast, boven of onder je. Toch heb je dagelijks met elkaar te maken. Door rekening te houden met elkaar blijft het leuk in jouw buurt.

Soms is het niet makkelijk om met je buren samen te leven. Ze spreken vaak een andere taal, hun hond blaft dag en nacht, hun kinderen maken veel lawaai, ... Zo krijgen buren ruzie.

Heb je ruzie met je buren?

Probeer eerst met elkaar te praten. Dat is altijd de beste oplossing. Lukt dat niet? Spreek de wijkagent aan of kijk in onze folder burenruzie wat je nog kan doen. DE ARK mag nooit tussen een burenruzie komen.

Wil je toch iets melden aan DE ARK? Geef het door aan de sociale dienst via dit webformulier of kom langs op de zitdag. We behandelen het discreet. Zo vertellen we je buur niet van wie de melding komt.

De tuin of woning van je buren is niet in orde

Praten is de beste oplossing! Zeg rustig en beleefd tegen je buur wat het probleem is.

Heeft dat toch geen effect? Vul dit webformulier in en leg het probleem uit. Onze technische dienst behandelt de melding discreet. Zo vertellen we je buur niet van wie de klacht komt.

Enkele tips voor een goed contact met je buren

  • Groet je buren, dat is aangenaam.
  • Maak een praatje, dan weet je wat er leeft.
  • Zorg dat het stil is tussen 22 uur 's avonds en 7 uur 's morgens. Kondig een feestje of mogelijke geluidshinder aan, maar beperk eventuele overlast tot een minimum.
  • Laat geen voorwerpen of afval slingeren in de gang of op de stoep. Help spontaan een handje als je ziet dat je buur het kan gebruiken.
<<< terug

Onze buurthuizen

DE ARK heeft buurthuizen in acht verschillende buurten: Dessel, Retie, Tielen, Turnhout (Acacialaan, Goedendagstraat, Kroonstraat, Parkring) en Vosselaar. Het buurthuis brengt mensen samen. Je kan er andere buren ontmoeten en meedoen met activiteiten.

Je kan het buurthuis ook privé reserveren. Bijvoorbeeld voor een doopfeest of communie, verjaardag of vergadering.
Iets voor jou? Kijk in onze folder buurthuizen hoe je kan reserveren.

Buurthuis Turnhout Acacialaan Buurthuis Dessel
Buurthuis Turnhout GoedendagstraatBuurthuis Turnhout Kroonstraat
Buurthuis Turnhout ParkringBuurthuis Tielen
Buurthuis VosselaarBuurthuis Retie
Retie Hazenstraat

<<< terug