DE ARK informeert de bewoners over de nasleep van de explosie

PERSBERICHT – Turnhout, 13 januari 2022
DE ARK informeert de bewoners over de nasleep van de explosie

Woonmaatschappij DE ARK, de diensten van de stad Turnhout en Slachtofferhulp hebben vanmiddag een eerste bewonersvergadering georganiseerd voor alle betrokkenen bij de explosie op oudejaarsdag. Er werd informatie gegeven over de nazorg van de ramp, de sloop van het gebouw, het recupereren van de inboedel en de veiligheid van de site. “Onze eerste zorg gaat uit naar een goede communicatie met de bewoners en de rechtstreeks betrokkenen”, zei Kassandra Driezen van DE ARK.

In aanwezigheid van 40 bewoners, familieleden en rechtstreeks betrokkenen van de explosie legde Kassandra Driezen uit dat DE ARK op een week tijd een woning heeft gevonden voor alle getroffen bewoners van het gebouw aan de Boerenkrijglaan 17-19. De aanwezigen kregen op de vergadering ook extra informatie over hun spullen die nog tussen het puin liggen. “DE ARK zal samen met de experten een plan opmaken om na te gaan hoe de bereikbare inboedel veilig zal kunnen worden gerecupereerd”, zei Kassandra Driezen.

Het getroffen gebouw is intussen onbewoonbaar verklaard en de sloop moet ten laatste einde februari uitgevoerd worden, zo werd bekend gemaakt op de bewonersvergadering. Er werd ook toelichting gegeven over de afwikkeling van de schade aan het tegenovergelegen appartementsgebouw, aan de Boerenkrijglaan 40-42. Techniekers zijn volop bezig met de dringendste schade te herstellen, zoals glasschade en verlichting.

Verzekering

De aanwezigen kregen ook meer toelichting over de afwikkeling van de schade door de verzekering. DE ARK begeleidt samen met verzekeringsmaatschappij Ethias de verzekeringsdossiers van het gebouw en van het verplaatsen van de inboedel. “De inboedel zelf wordt gedekt door de eigen verzekering van de bewoners. Slachtofferhulp kan hen daarin begeleiden, ook voor wie niet verzekerd is”, bevestigde Kassandra Driezen. Om de site te beveiligen, blijft een bewakingsfirma een oogje in het zeil houden. Intussen zijn er geen nieuwe meldingen geweest van ongewenste bezoekers. Om het sluipverkeer tegen te houden, werd het parkeerterrein aan het tegenovergelegen appartementsgebouw afgesloten met hekken.

Op de vergadering werd ook de tijd genomen om in te gaan op een aantal bezorgdheden bij de bewoners, onder meer over het gebruik van gas in de gebouwen. Er zal een infosessie worden georganiseerd, samen met een expert, om hier meer toelichting over te geven. Wie kampt met gevoelens van stress, onzekerheid of angst, zal DE ARK in contact brengen met Slachtofferhulp.

DE ARK heeft nogmaals alle nuttige contactgegevens overhandigd aan de bewoners.

Tot slot maakte DE ARK ook bekend dat er een permanente gedenkplek zal komen ter nagedachtenis van de slachtoffers.

Top Naar boven