Overdracht lening naar het Vlaams Woningfonds

Vanaf 1 januari 2023 lopen alle leningen via het Vlaams Woningfonds, ook de bijkomende leningen via wederopname en onze bestaande leningen.

Heb je een lening bij de VMSW? Dan zal het Vlaams Woningfonds deze lening vanaf 2023 beheren. Aan jouw lening wijzigt er niets. Het Vlaams Woningfonds verstrekt volledige dezelfde leningen aan dezelfde voorwaarden als de VMSW. De VMSW en het Vlaams Woningfonds zullen de overdracht van alle leningen intern organiseren. De VMSW informeert tijdig over deze overdracht en wat je eventueel hiervoor moet doen. Sowieso zullen de VMSW en het Vlaams Woningfonds de hinder voor jou tot een minimum beperken.

Bijlenen bij jouw bestaande lening kan wel nog bij de VMSW tot eind 2022. Je leest hierover meer op de website van de VMSW.