Missie, visie en waarden

Missie: onze bestaansreden

DE ARK is dé woonmaatschappij die kansen creëert door de ontwikkeling van kwaliteitsvol en betaalbaar wonen en leven.

Visie: wie we willen zijn

We willen een volwaardige woonpartner zijn door:

  • de specifieke behoeften in onze doelgroepen te erkennen
  • pro-actief in te spelen op de noden van onze klanten
  • ons patrimonium continu uit te breiden en te verbeteren

We willen het verschil maken in onze omgeving door:

  • onze bouw- en buurtprojecten in meer dan 15 gemeentes
  • ons engagement naar alle diverse partners
  • onze actieve aanwezigheid en brede communicatie

We willen een mensgerichte, stabiele en warme organisatie zijn door:

  • een motiverend werkklimaat te creëren
  • persoonlijke groei en eigen verantwoordelijkheid te stimuleren
  • concrete resultaten en werkplezier hand in hand te laten gaan
  • onze lange termijn financiële stabiliteit te verzekeren

Waarden: de manier waarop wij werken