Mijn huurcontract en huurprijs

Heb je vragen over je huurcontract? Het is belangrijk dat je alles hieronder goed leest. Natuurlijk kan je ook bij ons terecht met al je vragen.

Nieuwe wetgeving: tijdelijk huurcontract

Sinds 1 maart 2017 is er nieuwe wetgeving. Daardoor werken we nu met tijdelijke huurcontracten. Wie vanaf 1 maart 2017 bij ons huurt, krijgt een huurcontract van 9 jaar.

Wat na die 9 jaar?

We kijken twee voorwaarden na:

 • Is je inkomen niet te hoog? Je gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen.
 • Is je woning niet te groot? Je mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners.

Is het antwoord 2 keer nee, dan mag je nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen. Je contract wordt dus met 3 jaar verlengd. In alle andere situaties doen we extra controles, moet je eventueel verhuizen en kan het zelfs dat we je huurovereenkomst stopzetten.

Voor wie?

De wetgeving geldt alleen voor huurders vanaf 1 maart 2017. Was je al voor 1 maart 2017 huurder bij ons? Dan hou je je huurcontract van onbepaalde duur. Je houdt je huurcontract van onbepaalde duur ook als je verhuist naar een andere woning van onze maatschappij of als we je woning renoveren en je daarom verhuist naar een woning van een andere sociale huisvestingsmaatschappij. Het geldt niet:

 • als je zomaar verhuist naar een woning van een andere sociale huisvestingsmaatschappij.
 • als inwonende gezinsleden (huurders van categorie C) apart willen huren. Dan zijn zij een nieuwe huurder en krijgen zij (na de wachttijd) een huurcontract van 9 jaar.
<<< terug

Hoe wordt mijn huurprijs berekend?

De berekening van je huurprijs is individueel. Wij kijken naar je inkomen, gezinstoestand en de kwaliteit van de woning. Je kan je huurprijs dus niet vergelijken met die van je buurman.

De formule is: basishuurprijs (1/55 van je inkomen) - gezinskorting - patrimoniumkorting + extra huurlasten = huurprijs.

Er zijn 4 factoren die meespelen in de berekening van je huurprijs:

Je gezinsinkomen

Om je huurprijs te berekenen starten we met 1/55 van je belastbaar inkomen van het referentiejaar. Dat is de basishuurprijs.

Je gezinssamenstelling

Van de basishuurprijs gaat 18 euro af per kind of persoon ten laste. Woon je niet meer samen met je ex-partner, dan krijg je apart een korting van 9 euro. Die vermindering op de basishuurprijs heet de gezinskorting.

De marktwaarde van je woning

De marktwaarde is de huurprijs die jouw woning zou hebben op de private huurmarkt. Je huurprijs bedraagt nooit meer dan de marktwaarde, dat is de maximumhuurprijs. De minimumhuurprijs berekenen we ook op basis van de marktwaarde. Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die wij geven. Dat heet de patrimoniumkorting.

De huurlasten

Je betaalt je huur en nog een aantal extra maandelijkse kosten. Dat is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van de centrale verwarming, ... De huurlasten die je betaalt, hangen af van de woning die je huurt.

<<< terug

Nieuwe berekening vanaf 2019

Om jouw huurprijs te berekenen, kijken we naar jouw inkomen, jouw gezin, de grootte en de kwaliteit van de woning. Vanaf 1 januari 2019 verandert de huurprijsberekening.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2019?

Jouw inkomen bepaalt grotendeels jouw huurprijs. We kijken nu naar jouw inkomen uit 2016 en indexeren dit met de gezondheidsindex. Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 55.

Vanaf 2019 verandert dit. Dan kijken we ook naar de inkomensgrenzen om jouw huurprijs te berekenen.De inkomensgrenzen voor 2019 zijn:

 • alleenstaande: 24.852 euro
 • alleenstaande met een handicap: 26.934 euro
 • anderen: 37.276 euro.
 • Per persoon ten laste tel je er 2.084 euro bij. Een persoon ten laste is een kind of een persoon met een handicap.

Verdien je minder dan de inkomensgrens?

Dan verandert er niets. We delen jouw geïndexeerde inkomen nog altijd door 55.

Verdien je meer dan de inkomensgrens?

Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 54, 53 of 52. Dat gaat zo:

 • jouw inkomen is hoger dan de inkomensgrens, maar lager dan 125%: we delen door 54.
 • jouw inkomen is minstens 125%, maar lager dan 150% van de inkomensgrens: we delen door 53.
 • jouw inkomen is 150% van de inkomensgrens of hoger: we delen door 52.

Wat verandert niet?

Jouw inkomen bepaalt niet alleen jouw huurprijs. Soms heb je ook recht op een gezinskorting of een patrimoniumkorting. Die kortingen blijven bestaan.

Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs en nooit meer dan de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning. Dit verandert niet.

Een voorbeeld

Je bent een alleenstaande zonder kinderen. De inkomensgrens is 24.852 euro.

 • Verdiende je 24.852 euro of minder? Dan blijven we jouw inkomen delen door 55. Nadien trekken we alle kortingen af. We kijken ook na of je niet meer dan de basishuurprijs betaalt.
 • Verdiende je 27.000 euro? Dan is dit 108,64% van de inkomensgrens. We delen jouw inkomen door 54. Nadien trekken we alle kortingen af. We kijken ook na of je niet meer dan de basishuurprijs betaalt.Heb je vragen?

Heb je vragen hierover of ben je niet zeker of dit voor jou geldt? Contacteer ons!

<<< terug

Ik kan niet betalen

Heb je problemen om je huur te betalen? Praat erover met ons. Dan bekijken we samen met jou wat we kunnen doen. We kunnen bijvoorbeeld uitstel van betaling geven, samen een betalingsplan opstellen, ...

Bel ons op 014 40 11 05, kom langs tijdens de zitdag of vul dit webformulier in.

Wacht niet te lang om ons te informeren. We zoeken samen met jou een oplossing.

<<< terug

Kan mijn huurprijs veranderen?

Je betaalt elk jaar vanaf 1 januari je nieuwe huurprijs.

Wij vragen elk jaar alle gegevens op voor de herberekening van je huurprijs. Je nieuwe huurprijs ontvang je begin december. Controleer de gegevens op de berekening altijd goed en meld ons eventuele wijzigingen, bijvoorbeeld het vertrek van een gezinslid.

Je huurprijs kan ook veranderen als je een herziening aanvraagt, bijvoorbeeld als je inkomen daalt, als er iemand komt bijwonen of als er iemand vertrekt. Meer informatie vind je hieronder.

Mijn inkomen verandert

Je hebt plots een veel lager inkomen dan in 2016, het jaar waarop we je huidige huurprijs berekenden. Dan kan je een aanpassing van je huurprijs vragen.

Er zijn twee voorwaarden:

 • Je gezinsinkomen is vandaag minstens 20% lager dan in 2016.
 • Je gezinsinkomen ligt minstens drie maanden na elkaar 20% lager.

Kom langs tijdens de zitdag of maak een afspraak

Breng loonfiches of een overzicht van het inkomen van de laatste drie maanden mee voor alle gezinsleden waarvan we de inkomsten nodig hebben voor de huurprijsberekening. Je moet natuurlijk bewijzen dat je gezinsinkomen daalde.

Bezorg ons ook volgende papieren als je die hebt:

 • attest ziekte-uitkering
 • attest werkloosheidsvergoeding
 • attest leefloon
 • rekeninguittreksels van je pensioen
 • ...

Vul ook altijd het aanvraagformulier voor herziening van de huurprijs in. Vergeet je handtekening niet! Bezorg het formulier aan DE ARK en we passen de huurprijs aan aan je huidige inkomen. Dat gebeurt vanaf de eerste dag van de maand na de aanvraag.

Mijn gezin verandert

Als je gezin groter of kleiner wordt, dan moet je dat binnen de maand aan ons laten weten. Je huurprijs hangt namelijk af van je gezinsgrootte. Welke woning best bij je gezin past, wordt ook door de gezinsgrootte bepaalt. Als je woning te groot of te klein wordt, dan kan je verhuizen. Dat noemen we een mutatie.

Wat laat je zeker weten?

 • Er is een kindje geboren.
 • Een kind of andere bewoner verlaat de woning.
 • Je gaat scheiden of je gaat uit elkaar met je partner.
 • Er is iemand overleden.
 • Er komt iemand (tijdelijk) bij je gezin wonen.

Je laat die veranderingen weten aan ons door het aanvraagformulier voor de herziening van de huurprijs in te vullen en het aan ons te bezorgen. Als je dossier in orde is, passen we je huurprijs aan.

Opgelet

Als de persoon die bij jou komt wonen een volwassene is, dan moet je dat vooraf laten weten. Die persoon moet ook voldoen aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor een sociale woning, behalve die van het inkomen. Je woning mag niet te klein worden als deze persoon bij jou komt wonen. Hij of zij moet ook de huurovereenkomst mee ondertekenen.

Personen die tijdelijk in je woning komen wonen, worden geen huurder en moeten geen huurovereenkomst ondertekenen. Hun inkomen telt niet mee voor de huurprijs, maar je woning mag niet te klein worden en je moet hun bijwoonst wel melden. Doe je dat niet, dan kunnen we je een boete vragen, zelfs als die persoon ondertussen niet meer bij je woont.

Heb je een eigendom?

Je mag geen woning of bouwgrond in volle eigendom bezitten of in vruchtgebruik hebben, niet in België en niet in het buitenland. Sinds 1 maart 2017 is het ook verboden om een gedeeltelijke eigendom te bezitten. Zelfs als je maar een paar procent volle eigendom bezit, mag dat niet.

Je mag ook geen bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap waarvan je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent. Deze regels gelden ook voor je inwonende partner.

Je bent verplicht om onze maatschappij daarover te informeren. Contacteer ons en we bekijken samen je dossier.

Wat als je niet op tijd verkoopt?

Is de termijn van één jaar te kort om te verkopen? Verwittig ons dan. Als je gegronde redenen hebt, kunnen we de termijn verlengen.

Verkoop je helemaal niet? Dan zal onze maatschappij jouw huurovereenkomst stopzetten. Je hebt dan een opzegtermijn van zes maanden. Het is dus erg belangrijk dat je ons op tijd informeert.

<<< terug

Ik woon te groot

De grootte van je gezin bepaalt de grootte van je woning. Je mag één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners.

Maar, heb je twee of meer slaapkamers te veel? Dan woon je ‘onderbezet’. We vragen je dan te verhuizen naar een kleinere woning.

Wat mag bijvoorbeeld niet?

 • Je woont alleen en hebt drie slaapkamers. Dan heb je twee slaapkamers extra. Dat is één te veel.
 • Je bent een koppel en hebt vijf slaapkamers. Dan heb je drie slaapkamers extra. Dat is twee te veel.

Wat mag bijvoorbeeld wel?

 • Je bent een koppel met één kind en hebt vier slaapkamers. Dan heb je maar één slaapkamer meer dan het aantal bewoners. Dat mag.

Waarom controleren we dit?

We willen je een woning op jouw maat geven, niet te groot, niet te klein.

Een grote woning vraagt vaak meer onderhoud en energiekosten dan een kleine woning. Je verhuist naar een andere woning dichtbij, waarbij je huurkosten nooit hoger liggen dan nu.

Ook staan er veel grote gezinnen op onze wachtlijst. Zij kunnen dan verhuizen naar een woning op hun maat.

Wanneer betaal je een onderbezettingsvergoeding*?

Je mag één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners. Heb je twee of meer slaapkamers te veel? Dan woon je onderbezet. We vragen je te verhuizen naar een kleinere woning.

Je krijgt dan twee keer een aanbod op maat. Weiger je dat twee keer? Dan moet je verplicht een onderbezettingsvergoeding betalen (bij een contract van onbepaalde duur) of verlengen we jouw huurovereenkomst niet (bij een contract van bepaalde duur).

Hoeveel betaal je?

Je betaalt voor een slaapkamer te veel 31 euro/maand (bedrag in 2019). Dat betaal je extra bij je maandelijkse huurprijs en kosten.

* DE ARK doet vele totaalrenovaties. Tijdens de werken kan je niet in je huis blijven wonen. Als je woning te groot is, moet je altijd verplicht verhuizen naar een kleinere woning. Een onderbezettingsvergoeding is niet mogelijk.

<<< terug

Onthaalbezoek

Huur je voor het eerst bij DE ARK? Dan krijg je een brief van onze sociale dienst. Daarin staat een datum waarop we bij je langskomen. Dat is het onthaalbezoek.

Tijdens het onthaalbezoek vertellen we je alles over DE ARK. Je krijgt dan een woonmap. Daarin staat heel veel informatie over DE ARK: onze openingsuren, onze mensen, het boekje onderhoud en herstelling, ... In die map bewaar je ook je huurcontract, brandverzekering, brieven en afspraken, ... Zo heb je alle info over DE ARK direct bij de hand.

Je krijgt de brief over het onthaalbezoek, maar je bent op de voorgestelde datum niet thuis?

Bel minstens 2 dagen vooraf de sociale dienst op 014 40 11 05 om de afspraak te annuleren. We spreken samen een nieuwe datum af.

<<< terug