Mijn huurcontract en huurprijs

Heb je vragen over je huurcontract? Het is belangrijk dat je alles hieronder goed leest. Natuurlijk kan je ook bij ons terecht met al je vragen.

Tijdelijke huurcontracten

Sinds 1 maart 2017 is er nieuwe wetgeving. Daardoor werken we nu met tijdelijke huurcontracten. Wie vanaf 1 maart 2017 bij ons huurt, krijgt een huurcontract van 9 jaar.

Wat na die 9 jaar?

We kijken twee voorwaarden na:

 • Is je inkomen niet te hoog? Je gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen.
 • Is je woning niet te groot? Je mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners.

Is het antwoord 2 keer nee, dan mag je nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen. Je contract wordt dus met 3 jaar verlengd. In alle andere situaties doen we extra controles, moet je eventueel verhuizen en kan het zelfs dat we je huurovereenkomst stopzetten.

Voor wie?

De wetgeving geldt alleen voor huurders vanaf 1 maart 2017.

Was je al voor 1 maart 2017 huurder bij ons? Dan hou je je huurcontract van onbepaalde duur. Je houdt je huurcontract van onbepaalde duur ook als je verhuist naar een andere woning van ons of als we je woning renoveren en je daarom verhuist naar een woning van een andere sociale huisvestingsmaatschappij. Het geldt niet:

 • als je zomaar verhuist naar een woning van een andere sociale huisvestingsmaatschappij.
 • als inwonende gezinsleden (bijwoners) apart willen huren. Dan zijn zij een nieuwe huurder en krijgen zij (na de wachttijd) een huurcontract van 9 jaar.
<<< terug

Nieuwe berekening vanaf 2020

Om jouw huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en je woning. De Vlaamse Regering wijzigt op 1 januari 2020 de huurprijsberekening.

Kijk alvast naar dit filmpje!

Wat verandert er op 1 januari 2020?

Er zijn drie elementen die wijzigen:

 1. Voor een energiezuinige woning betaal je een energietoeslag
 2. De marktwaarde van jouw woning bepalen we met een nieuw schattingsmodel
 3. De manier om jouw inkomen vast te leggen wijzigt

Energiecorrectie

Als wij, jouw huisvestingsmaatschappij, extra geld hebben geïnvesteerd om jouw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruik je minder energie en bespaar je geld op het gebruik van verwarming en warm water.

Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekenen we een maandelijkse toeslag aan bovenop jouw huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel.

De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die jij minder verbruikt door onze extra investering. Deze hoeveelheid energie berekenen we volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegde. De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief. Op deze manier is deze toeslag een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat jij bespaart op jouw energiefactuur.

Sociale huurschatter

Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van jouw woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt.

Sinds 1 januari 2020 bepalen we de waarde van je woning aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen we een nog juister bedrag op de waarde van jouw woning plakken.

Bepalen van het inkomen

Vanaf 1 januari 2020 houden we rekening met het inkomen van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden. Meerderjarige inwonende familieleden tot en met de 3de graad met een ernstige handicap krijgen een vermindering van €11.510,61. Enkel het inkomen van meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag genieten, tellen we niet mee.

Daarnaast kijken we vanaf 1 januari 2020 naar wat je verdiende in het jaar waarop je meest recente aanslagbiljet betrekking heeft. Dat noemen we het referentie-inkomen. Dit is niet noodzakelijk voor alle gezinsleden hetzelfde jaar.

Enkel als jij en jouw gezin geen referentie-inkomen hebben, dan kijken we naar jullie huidige inkomsten.

Wat verandert er niet?

Als jij en jouw gezin meer verdienen dan de inkomensgrenzen, dan betaal je een iets hoger aandeel. Deze solidariteitsbijdrage blijft behouden.

Jouw inkomen bepaalt niet alleen jouw huurprijs. Soms heb je ook recht op een gezinskorting of een patrimoniumkorting. Die kortingen blijven bestaan. Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs en nooit meer dan de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning. Dit verandert niet.

Heb je nog vragen over deze veranderingen?

Contacteer onze huurdienst.

<<< terug

Wijziging in de huurprijs voor familieleden met een ernstige handicap

Sinds 1 januari 2020 berekenen we jouw huurprijs anders. Woont er familie met een ernstige handicap bij jou? Dan telt zijn/haar inkomen mee en is jouw huurprijs hoger.

Dit verandert nu opnieuw. Hierdoor is jouw huurprijs opnieuw lager. Dit gebeurt op twee manieren.

Wat verandert er?

Inkomen van familie met een ernstige handicap

Woont er familie met een ernstige handicap bij jou? Dan telt hun inkomen nu niet meer of maar deels mee. Het gaat over:

 • jouw ouders, grootouders en overgrootouders
 • jouw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
 • jouw broers en zussen
 • jouw ooms, tantes, neven en nichten (namelijk kinderen van broers en zussen)

Het referentie-inkomen van deze familieleden is de geïndexeerde inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

 • Is dit inkomen gelijk aan of lager dan 11.510,61 euro? Dan telt het inkomen niet mee.
 • Is dit inkomen hoger dan 11.510,61 euro? Dat telt alleen het bedrag erboven mee.

Dubbele gezinskorting

Je krijgt nu voor deze familieleden ook een dubbele gezinskorting. Dit geldt alleen als je nog geen kinderbijslag kreeg voor hen. Dit is nieuw. Want, je krijgt al een dubbele gezinskorting voor ernstig gehandicapte kinderen voor wie je kinderbijslag ontvangt.

Heb je nog vragen over deze veranderingen?

Contacteer de huurdienst.

<<< terug

Ik kan niet betalen

Heb je problemen om je huur te betalen? Praat erover met ons. Dan bekijken we samen met jou wat we kunnen doen. We kunnen bijvoorbeeld uitstel van betaling geven, samen een betalingsplan opstellen, ...

Bel ons op 014 40 11 05, kom langs tijdens de zitdag of vul dit webformulier in.

Wacht niet te lang om ons te informeren. We zoeken samen met jou een oplossing.

<<< terug

Ik heb een eigendom

In 2017 en in januari 2020 verstrengden deze regels.

Je mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben, of in erfpacht, opstal of vruchtgebruik (gegeven) hebben. Dit mag niet in België en niet in het buitenland.

Je mag ook geen bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap waarvan je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent.

Deze regels gelden ook voor je inwonende gehuwde partner, jouw wettelijke samenwoner of feitelijke partner. Als jouw feitelijke partner pas na de aanvraag van de huurovereenkomst is komen inwonen, geldt deze eigendomsvoorwaarde van zodra je één jaar met hem samenwoont in de sociale woning.

Informeer ons

Je bent verplicht om DE ARK hierover te informeren. Er zijn ook enkele specifieke uitzonderingen. Contacteer ons en we bekijken samen je dossier.

<<< terug

Mijn inkomen verandert

Je betaalt elk jaar vanaf 1 januari je nieuwe huurprijs. Maar je huurprijs kan ook veranderen tijdens het jaar.

Als je plots een veel lager inkomen hebt, kan je een aanpassing van jouw huurprijs vragen. Je gezinsinkomen van de laatste drie maanden moet dan minstens 20% lager zijn dan het inkomen dat we gebruikten voor jouw huurprijsberekening.

Kom langs tijdens de zitdag of maak een afspraak. Breng loonfiches of een overzicht van het inkomen van de laatste drie maanden mee. Breng dit mee voor alle gezinsleden waarvan we de inkomsten nodig hebben voor de huurprijsberekening. Je moet namelijk bewijzen dat je gezinsinkomen daalde.

Aanvraagformulier

Vul ook altijd het aanvraagformulier voor herziening van de huurprijs in. Vergeet je handtekening niet! Bezorg het formulier aan DE ARK en we passen de huurprijs aan aan je huidige inkomen. Dat gebeurt vanaf de eerste dag van de maand na de aanvraag.

<<< terug

Mijn gezin verandert

Je betaalt elk jaar vanaf 1 januari je nieuwe huurprijs. Maar je huurprijs kan ook veranderen tijdens het jaar.

Als je gezin groter of kleiner wordt, dan moet je dit binnen de maand aan ons laten weten. Je huurprijs hangt namelijk af van je gezinsgrootte. Ook bepaalt je gezinsgrootte welke woning best bij je gezin past.

Wat laat je zeker weten?

 • Er is een kindje geboren.
 • Een kind of andere bewoner verlaat de woning.
 • Je gaat scheiden of je gaat uit elkaar met je partner.
 • Er is iemand overleden.
 • Er komt iemand (tijdelijk) bij je gezin wonen.

Als je gehuwd bent of wettelijk samenwoont of als je een feitelijke partner hebt met wie je één jaar samenwoont in de sociale woning, dan geldt het volgende:

 • hij/zij moet samen met jou voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden voor een sociale woning
 • je woning mag niet te klein worden
 • hij/zij wordt van rechtswege huurder

Alle andere personen die komen bijwonen moeten niet voldoen aan voorwaarden. Ze worden geen huurder en moeten geen huurovereenkomst ondertekenen. Hun inkomen telt wel mee voor de huurprijs, behalve dat van tijdelijke bijwoners of kinderbijslaggerechtigde kinderen. Je woning mag niet te klein worden en je moet hun bijwoonst melden. Doe je dit niet, dan kunnen we je een boete vragen, zelfs als deze persoon ondertussen niet meer bij je woont.

Aanvraagformulier

Vul altijd het aanvraagformulier voor herziening van de huurprijs in. Vergeet je handtekening niet! Bezorg het formulier aan DE ARK. Als je dossier in orde is, passen we de huurprijs aan.

<<< terug

Ik woon te groot

De grootte van je gezin bepaalt de grootte van je woning. Je mag één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners.

Maar, heb je twee of meer slaapkamers te veel? Dan woon je ‘onderbezet’. We vragen je dan te verhuizen naar een kleinere woning.

Wat mag bijvoorbeeld niet?

 • Je woont alleen en hebt drie slaapkamers. Dan heb je twee slaapkamers extra. Dat is één te veel.
 • Je bent een koppel en hebt vijf slaapkamers. Dan heb je drie slaapkamers extra. Dat is twee te veel.

Wat mag bijvoorbeeld wel?

 • Je bent een koppel met één kind en hebt vier slaapkamers. Dan heb je maar één slaapkamer meer dan het aantal bewoners. Dat mag.

Waarom controleren we dit?

We willen je een woning op jouw maat geven, niet te groot, niet te klein.

Een grote woning vraagt vaak meer onderhoud en energiekosten dan een kleine woning. Je verhuist naar een andere woning dichtbij, waarbij je huurkosten nooit hoger liggen dan nu.

Ook staan er veel grote gezinnen op onze wachtlijst. Zij kunnen dan verhuizen naar een woning op hun maat.

Wanneer betaal je een onderbezettingsvergoeding*?

Je mag één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners. Heb je twee of meer slaapkamers te veel? Dan woon je onderbezet. We vragen je te verhuizen naar een kleinere woning.

Je krijgt dan twee keer een aanbod op maat. Weiger je dat twee keer? Dan moet je verplicht een onderbezettingsvergoeding betalen (bij een contract van onbepaalde duur) of verlengen we jouw huurovereenkomst niet (bij een contract van bepaalde duur).

Hoeveel betaal je?

Je betaalt voor een slaapkamer te veel 32 euro/maand (bedrag in 2021). Dat betaal je extra bij je maandelijkse huurprijs en kosten.

* DE ARK doet vele totaalrenovaties. Tijdens de werken kan je niet in je huis blijven wonen. Als je woning te groot is, moet je altijd verplicht verhuizen naar een kleinere woning. Een onderbezettingsvergoeding is niet mogelijk.

<<< terug

Onthaalbezoek

Huur je voor het eerst bij DE ARK? Dan krijg je een brief van onze sociale dienst. Daarin staat een datum waarop we bij je langskomen. Dat is het onthaalbezoek.

Tijdens het onthaalbezoek vertellen we je alles over DE ARK. Je krijgt dan een woonmap. Daarin staat heel veel informatie over DE ARK: onze openingsuren, onze mensen, het boekje onderhoud en herstelling, ... In die map bewaar je ook je huurcontract, brandverzekering, brieven en afspraken, ... Zo heb je alle info over DE ARK direct bij de hand.

Je krijgt de brief over het onthaalbezoek, maar je bent op de voorgestelde datum niet thuis?

Bel minstens 2 dagen vooraf de sociale dienst op 014 40 11 05 om de afspraak te annuleren. We spreken samen een nieuwe datum af.

<<< terug