Mijn huurcontract en huurprijs

Heb je vragen over je huurcontract? Het is belangrijk dat je alles hieronder goed leest. Natuurlijk kan je ook bij ons terecht met al je vragen.

Tijdelijke contracten

Sinds is er nieuwe wetgeving en werken we met tijdelijke huurcontracten. Wie vanaf 1 maart 2017 bij onze woonmaatschappij huurt, krijgt een huurcontract van 9 jaar.

Wat na deze 9 jaar?

We kijken twee voorwaarden na:

 • Is je inkomen niet te hoog? Je gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen.
 • Is je woning niet te groot? Je mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners.

Is het antwoord 2x nee, dan mag je nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen. Je contract wordt dus met 3 jaar verlengd. In alle andere situaties doen we extra controles, moet je eventueel verhuizen en kan het zelfs dat we je huurovereenkomst stopzetten.

Voor wie?

Deze wetgeving geldt alleen voor huurders vanaf 1 maart 2017.

Was je al voor 1 maart 2017 huurder bij ons? Dan hou je je huurcontract van onbepaalde duur.

Je houdt je huurcontract van onbepaalde duur ook als je verhuist naar een andere woning van onze woonmaatschappij of als we je woning renoveren en je daarom verhuist naar een woning van een andere woonmaatschappij.

Dit geldt niet:

 • als je zomaar verhuist naar een woning van een andere woonmaatschappij.
 • als inwonende gezinsleden (bijwoners) apart willen huren. Dan zijn zij een nieuwe huurder en krijgen zij (na de wachttijd) een huurcontract van 9 jaar.

<<< terug

Ik kan niet betalen

Heb je problemen om je huur te betalen? Praat erover met ons. Je kan ons bellen, e-mailen of langskomen tijdens een contactmoment of na een afspraak.

 • 014 40 11 05
 • wonen@woonboog.be

Wacht niet te lang om ons te informeren. We zoeken samen met jou een oplossing.

<<< terug

Mijn inkomen verandert

Als je plots een veel lager inkomen hebt, kan je een aanpassing van jouw huurprijs vragen. Je gezinsinkomen van de laatste drie maanden moet dan minstens 20% lager zijn dan het inkomen dat we gebruikten voor jouw huurprijsberekening.

Bezorg ons de nodige bewijzen via mail, post of in een van onze kantoren. Bezorg ons loonfiches of een overzicht van het inkomen van de laatste drie maanden mee. Geef dit mee voor alle gezinsleden waarvan we de inkomsten nodig hebben voor de huurprijsberekening. Je moet namelijk bewijzen dat je gezinsinkomen daalde.

<<< terug

Mijn gezin verandert

Als je gezin groter of kleiner wordt, dan moet je dit binnen de maand aan ons laten weten. Je huurprijs hangt namelijk af van je gezinsgrootte. Ook bepaalt je gezinsgrootte welke woning best bij je gezin past.

Wat laat je zeker weten?

 • Er is een kindje geboren.
 • Een kind of andere bewoner verlaat de woning.
 • Je gaat scheiden of je gaat uit elkaar met je partner.
 • Er is iemand overleden.
 • Er komt iemand (tijdelijk) bij je gezin wonen.

Als je gehuwd bent of wettelijk samenwoont of als je een feitelijke partner hebt met wie je één jaar samenwoont in de sociale woning, dan geldt het volgende:

 • hij/zij moet samen met jou voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden voor een sociale woning
 • je woning mag niet te klein worden
 • hij/zij wordt van rechtswege huurder

Alle andere personen die komen bijwonen moeten niet voldoen aan voorwaarden. Ze worden geen huurder en moeten geen huurovereenkomst ondertekenen. Hun inkomen telt wel mee voor de huurprijs, behalve dat van tijdelijke bijwoners of kinderbijslaggerechtigde kinderen. Je woning mag niet te klein worden en je moet hun bijwoonst melden. Als de woning toch te klein wordt, en de persoon niet vertrekt binnen een door ons opgelegde termijn, kunnen we jouw huurovereenkomst opzeggen.

<<< terug

Ik woon te groot

Wanneer betaal je een onderbezettingsvergoeding?

Je mag één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners. Heb je twee of meer slaapkamers te veel? Dan woon je onderbezet. We vragen je te verhuizen naar een kleinere woning.

Je krijgt dan twee keer een aanbod op maat. Weiger je dit twee keer? Dan moet je verplicht een onderbezettingsvergoeding betalen (bij een contract van onbepaalde duur) of verlengen we jouw huurovereenkomst niet (bij een contract van bepaalde duur).

Hoeveel betaal je?

Je betaalt voor een slaapkamer te veel 37 euro/maand (bedrag in 2024). Dit betaal je extra bij je maandelijkse huurprijs en kosten.

<<< terug

Onthaalbezoek

Huur je voor het eerst bij Woonboog? Dan krijg je een brief van onze sociale dienst. Daarin staat een datum waarop we bij je langskomen. Dat is het onthaalbezoek.

Tijdens het onthaalbezoek vertellen we je alles over Woonboog. Je krijgt dan een woonmap. Daarin zit informatie over onze openingsuren, mensen, werking, ... In die map bewaar je ook jouw huurcontract, brandverzekering, brieven en afspraken. Zo heb je alle info over Woonboog bij elkaar.

Je krijgt de brief over het onthaalbezoek, maar je bent op de voorgestelde datum niet thuis?

Bel minstens 2 dagen vooraf de sociale dienst op 014 40 11 05 om de afspraak te annuleren. We spreken samen een nieuwe datum af.

<<< terug