Ik sta op de wachtlijst

Je bent ingeschreven op de wachtlijst. Wat nu?

Mijn plaats op de wachtlijst

Na je inschrijving kom je op de wachtlijst voor verschillende woningtypes. Waar je wilt wonen en de grootte van je gezin bepalen deze woningtypes.

Nu zit je in een wachttijd tot je een woning van jouw keuze kunt huren. Je schuift omhoog op de wachtlijst als we een woning gelijkaardig aan jouw keuze verhuren en als er geen voorrangen zijn voor andere kandidaten.

Zodra je bovenaan de wachtlijst staat, nodigen we je uit om de woning te bekijken.

Je kan jouw positie op de wachtlijst online raadplegen in jouw dossier in het centraal inschrijvingsregister.

Hoelang moet ik nog wachten?

Hoelang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen.
Je kan wel zelf in jouw digitaal dossier controleren waar je staat op de wachtlijst.

Wijzigingen altijd doorgeven

Je kan jouw dossier op elke moment digitaal aanpassen. Je kan bijvoorbeeld kiezen om niet meer te kandideren voor een sociale woning in een bepaalde regio. Je kan ook kiezen om bijvoorbeeld niet meer in te schrijven voor een huis maar enkel voor een appartement.

Kreeg je een kindje of gaat er iemand niet meer mee verhuizen? Pas jouw gezinssamenstelling zo snel mogelijk digitaal aan. Zo kunnen wij jou de meest gepaste woning aanbieden voor jouw gezin.

Huurpremie

Sta je al vier jaar of langer op de wachtlijst voor een sociale woning en huur je ondertussen een private huurwoning? Dan kan je misschien een huurpremie krijgen. Dat is een financiële tegemoetkoming die je helpt om te huren op de private markt.

Je moet aan een paar voorwaarden voldoen en het bedrag van de huurpremie verschilt in elke situatie. Meer informatie lees je op de website van Wonen in Vlaanderen.

Het agentschap Wonen in Vlaanderen stuurt je automatisch een gepersonaliseerd aanvraagformulier op als je in aanmerking komt voor de premie.

<<< terug

Actualisatie van de wachtlijst

Wij actualiseren jouw dossier jaarlijks op de dag dat je je inschreef. Als je nog steeds voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, gebeurt er niets. Je blijft dan gewoon ingeschreven en moet niets doen.

Als je niet meer voldoet aan één van de inschrijvingsvoorwaarden, sturen we je een brief. Je moet dan binnen de termijn die in de brief staat bewijzen dat je wel nog voldoet. Dit kan je door digitaal bewijsstukken toe te voegen aan jouw dossier. Je kan de bewijsstukken ook aan ons bezorgen. Kandidaat-huurders die niet (tijdig) reageren op deze brief, schrappen we van de wachtlijst.

Opnieuw inschrijven

Je reageerde niet op onze brieven, maar wilt toch kandidaat blijven? Dan moet je helemaal opnieuw inschrijven. Je komt dan opnieuw helemaal onderaan de wachtlijst.

Het is dus heel belangrijk om te bewijzen dat je nog voldoet als je kandidaat wil blijven.

<<< terug

Mijn gezin verandert

Verandert je gezin? Pas dan digitaal jouw dossier aan of laat het ons zo snel mogelijk weten. Wij kunnen jouw dossier ook voor jou aanpassen als je ons hiervoor de toestemming geeft. Die toestemming kan je ons digitaal via jouw dossier geven.

Mijn gezin wordt groter of kleiner

Je krijgt een kindje, er komt iemand bij je wonen of iemand verlaat je gezin? Pas jouw dossier digitaal aan of laat het ons weten. Je komt misschien in aanmerking voor andere woningen, als je gezin groter of kleiner wordt.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar

Je hebt samen met je partner één inschrijvingsnummer. Je wilt niet langer samen ingeschreven blijven of je wilt niet langer samen kandidaat zijn.

Je hebt twee keuzes:

  • Alleen jij of je partner blijft kandidaat. Dan krijgt die persoon het inschrijvingsnummer. De andere persoon schrappen we van de wachtlijst.
  • Je wilt allebei kandidaat blijven. Dan krijgen jullie allebei een nieuw inschrijvingsnummer. Schreven jullie vanaf het begin samen in? Dan krijgen jullie allebei dezelfde inschrijvingsdatum. Schreef jouw (ex-)partner later in? Dan krijgt je partner een inschrijvingsnummer gebaseerd op de datum van bijwonen. Bijvoorbeeld: Joris en Sanne zijn een koppel. Sanne is ingeschreven als kandidaat-huurder op 5 augustus 2012. Joris heeft zich later aangesloten bij haar kandidatuur op 15 oktober 2012. Ze gaan uit elkaar. Ze willen beiden nog kandidaat blijven voor een sociale huurwoning. Sanne was de referentiehuurder dus behoudt het inschrijvingsnummer (20120805x). Joris krijgt een nieuw inschrijvingsnummer dat gevormd wordt door de datum van zijn inschrijving en het laatste volgnummer van die dag (20121015x).

<<< terug

Kan ik van de wachtlijst geschrapt worden?

We kunnen je schrappen van de wachtlijst. Dat kan alleen in een paar situaties.

  1. Je accepteerde een sociale woning.
  2. Je vroeg zelf om een schrapping.
  3. Je voldoet niet meer aan de inschrijvingsvoorwaarden bij de actualisering van jouw dossier.
  4. Je voldoet niet meer aan alle voorwaarden voor sociale verhuring als we je een gepaste woning aanbieden.
  5. Je gaf bewust foute of onvolledige gegevens.
  6. Je weigert twee keer een gepaste woning. Of, je reageert tweemaal niet op onze brieven als we je een woning aanbieden.
  7. Je bent overleden en er is geen andere kandidaat-huurder.
  8. Je was 2 jaar niet actief in jouw CIR-inschrijvingsdossier en reageerde niet op de brief of je ingeschreven wilde blijven.

Je kunt ook zelf digitaal vragen dat we je schrappen. Je drukt dan in het centraal inschrijvingsregister (CIR) op de knop ‘ik wil mij uitschrijven’ en bevestigt dat we jou mogen schrappen. Let op: je verliest dan ook jouw eventuele huurpremie of jouw eventuele opgebouwde wachttijd voor een huurpremie.

<<< terug