Ik leen

Vanaf 1 januari 2023 lopen alle leningen via het Vlaams Woningfonds, ook de bijkomende leningen via wederopname en onze bestaande leningen.

Heb je een lening bij de VMSW? Dan zal het Vlaams Woningfonds deze lening vanaf 2023 beheren. Aan jouw lening wijzigt er niets. Het Vlaams Woningfonds verstrekt volledige dezelfde leningen aan dezelfde voorwaarden als de VMSW. De VMSW en het Vlaams Woningfonds zullen de overdracht van alle leningen intern organiseren. De VMSW informeert tijdig over deze overdracht en wat je eventueel hiervoor moet doen. Sowieso zullen de VMSW en het Vlaams Woningfonds de hinder voor jou tot een minimum beperken.

Bijlenen bij jouw bestaande lening kan wel nog bij de VMSW tot eind 2022. Je leest hierover meer op de website van de VMSW.

Vanaf 1 januari 2021 verstrekt de VMSW geen nieuwe leningen meer. Je kan wel nog bij de VMSW terecht als je een lening hebt en wilt bijlenen. Belangrijk: deze bijkomende lening moet wel volledig via een wederopname gebeuren.

Wederopname betekent dat je al een deel van jouw eerste lening hebt afbetaald en dit deel opnieuw kunt bijlenen onder dezelfde hypotheek. Je moet dan niet langs de notaris: er komt alleen een bijkomend contract bij jouw oorspronkelijke hypotheek.

Je leest hierover meer informatie op de website van de VMSW.

<<< terug

Aanvraag om geld

Als je leent om renovatiewerken te doen, dan moet je een aanvraag om geld indienen bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

De uitbetaling gebeurt in principe op basis van facturen. Je voegt dus kopies van de facturen of betalingsbewijzen bij het aanvraagformulier. Je e-mailt alles naar geldaanvraag@vmsw.be.

De uitbetaling gebeurt in één of meerdere schijven. De uitbetaling gebeurt nadat de werken, waarvoor je geld vraagt, zijn uitgevoerd. Voorschotten op voorhand zijn mogelijk, maar dit bespreek je met je schatter van de VMSW.

Het is ook die schatter die de ingediende aanvraag om geld controleert en goedkeurt. Hij kan op plaatsbezoek komen om de uitgevoerde werken na te kijken.

Je leest meer details op de website van de VMSW.

<<< terug

Ik wil veranderingen doorgeven

Ook als jouw Vlaamse Woonlening loopt, kan je nog vragen hebben of veranderingen willen. Op de website van de VMSW vind je al een antwoord op verschillende situaties:

Heb je nog vragen? Contacteer de VMSW op mijnlening@vmsw.be met de vermelding van jouw dossiernummer. Dit bestaat uit 6 cijfers en vind je op elke brief terug.

<<< terug