Ik krijg een woning!

Je krijgt van ons een brief als we een passende woning voor je hebben. Daarin staat welke woning je toegewezen krijgt en voor welke datum je moet reageren. Meestal zal je binnen de 15 kalenderdagen moeten laten weten of je de woning aanvaardt of weigert.

Ik aanvaard de woning

Je krijgt van ons een brief als we een passende woning voor je hebben. Binnen de 15 kalenderdagen moet je laten weten wat je beslist.

Vind je de woning goed? Dan volgen nog enkele belangrijke stappen:

  1. We controleren opnieuw of je aan alle voorwaarden voldoet
  2. We berekenen de huurprijs en de waarborg.
  3. We maken een huurcontract.
  4. De referentiehuurder en diens partner ondertekenen het contract.
  5. Je betaalt de waarborg of maakt de waarborgregeling in orde. Het OCMW kan je hierbij helpen als het nodig is.
  6. We spreken af wanneer je in de woning kan, de sleutel krijgt, we de plaatsbeschrijving maken, ...
<<< terug

Ik aanvaard de woning niet

Je krijgt van ons een brief als we een passende woning voor je hebben. Binnen de twee weken moet je laten weten wat je beslist.

Vind je de woning niet goed? Dan weiger je ze. Misschien heb je een heel goede reden waarom je de woning niet wil of waarom je op dit moment niet kan verhuizen. Meld dat dan op papier aan ons. Zonder (goede) reden kan je een aanbod maar één keer weigeren.

Als je weigert, dan krijg je ten vroegste drie maanden later een nieuw aanbod. Tenzij je op papier meldt dat we je toch sneller een woning mogen aanbieden.

Weiger je ook het tweede aanbod? Dan schrappen we je inschrijving. Als je dan nog bij ons wilt huren, moet je opnieuw je kandidatuur indienen. Dan kom je opnieuw achteraan de wachtlijst.

Grondige redenen voor weigering

Je wilt de woning wel aanvaarden, maar door bepaalde tijdelijke omstandigheden kan het nu niet. Bijvoorbeeld: je verblijft in het ziekenhuis of in de gevangenis, je hebt net een private huurovereenkomst afgesloten of je staat voor een gezinshereniging.

Dit zijn redenen waarvan je ons een bewijs moet bezorgen. Als je dat bewijs levert, dan bekijken we of dit een gegronde weigering is of niet.

Niet reageren is geschrapt worden

Reageer je twee keer niet op onze aanbodbrieven? Dan schrappen we jou van onze wachtlijst.

<<< terug

Hoeveel huur betaal ik?

Eigen woningen

Om de huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en de kwaliteit van de woning.

De formule is:

Inkomen/54 - gezinskorting - patrimoniumkorting + huurlasten + energiecorrectie = huurprijs

Inkomen gezinsleden met een ernstige handicap krijgen een vermindering van 14.865,77 euro (2024)

Jouw inkomen bepaalt grotendeels de huurprijs. We kijken naar het inkomen van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden (behalve meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag genieten en gezinsleden met een ernstige handicap krijgen een vermindering van 14.865,77 euro (2024). We nemen het inkomen van jouw meest recente aanslagbiljet, het referentie-inkomen. Dit gaat niet noodzakelijk voor alle gezinsleden over het inkomen van hetzelfde jaar.

Enkel als jij en jouw gezin geen referentie-inkomen hebben, dan kijken we naar jullie huidige inkomsten.

Het gevonden inkomen indexeren we en delen we door 54.
Is jouw inkomen hoger dan een bepaalde grens? Dan delen we door 53, 52 of 51 in plaats van 54.

Gezinssamenstelling

Je krijgt een korting van 22 euro (2024) per kind of persoon ten laste. Deze vermindering op de basishuurprijs heet de gezinskorting.

Woont je kind bij je ex-partner, maar verblijft het regelmatig in de sociale woning? Dan halveren we de korting. Elke partner krijgt dan de helft.
We verdubbelen de korting als het kind erkend is als ernstig gehandicapt.

We verdubbelen de korting ook als het een meerderjarig familielid tot de 3de graad is met een ernstige handicap.

Woningkwaliteit

Sommige huurders krijgen een extra korting. De marktwaarde van de woning bepaalt die korting. De marktwaarde is de huurprijs die jouw woning zou hebben op de private huurmarkt.

Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die wij geven. Dat heet de patrimoniumkorting.

Extra huurlasten

Soms betaal je boven op de huur nog aantal extra maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van centrale verwarming, ...

Vermindering onroerende voorheffing

Heb je twee kinderen of meer ten laste of ben jij of iemand van je gezin ernstig gehandicapt? Dan kom je misschien in aanmerking voor de vermindering onroerende voorheffing. Dit is een vermindering op de grondlasten die onze woonmaatschappij als eigenaar betaalt.

We ontvangen deze vermindering en vergelijken het bedrag met de sociale korting. Je krijgt het hoogste van de twee kortingen: ofwel de sociale korting, ofwel de vermindering op de onroerende voorheffing.

Lees er meer over op de website van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL).

Energiecorrectie

Als wij extra geld investeerden om jouw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruik je minder energie. Je bespaart dan geld op het gebruik van verwarming en warm water.

Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekenen we een maandelijkse bedrag aan boven op jouw huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel.

De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die jij minder verbruikt door onze extra investering. Deze hoeveelheid energie berekenen we volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegde.

De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief. Op deze manier is de toeslag een eerlijk bedrag, dat altijd lager is dan het bedrag dat jij bespaart op jouw energiefactuur.

Sociale huurschatter

Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van jouw woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt.

De waarde van je woning bepalen we aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen we een nog juister bedrag op de waarde van jouw woning plakken.

Goed om weten

De huurprijs heeft een onder- en een bovengrens. Je betaalt nooit meer dan wat iemand voor een vergelijkbare woning in dezelfde omgeving op de private huurmarkt zou betalen.

Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs + energiecorrectie, ongeacht het inkomen van je gezin. De minimale huurprijs hangt af van de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning.

Ingehuurde woningen

Voor een ingehuurde woning, betaal je een vaste huurprijs die niet van je inkomen afhangt.

Vaste huurprijs

Wij onderhandelen met de eigenaar de best mogelijke huurprijs. Er zijn geen wettelijke regels over hoeveel huur een woonmaatschappij mag betalen aan de eigenaar en hoeveel we dus aan jou vragen. Daardoor kan de huurprijs van twee woningen verschillen, ook al lijken ze op gelijkwaardig.

Het is wel zeker dat de huurprijs die je bij ons betaalt lager is dan de huurprijs op de private markt. We kijken ook naar de grenzen van de huursubsidie (zie verder).

Een lagere huurprijs dankzij extra financiële steun

We helpen jou om tussenkomsten zoals de huursubsidie of een verminderde onroerende voorheffing aan te vragen, als je daarvoor in aanmerking komt.

Huursubsidie

De huursubsidie is een maandelijkse tussenkomst in de huurprijs, zodat je huurprijs lager is. Er zijn een paar voorwaarden om een huursubsidie te krijgen. We helpen jou om dit uit te zoeken.

Heb je recht op een huursubsidie? Dan verrekenen we deze subsidie automatisch in jouw huurprijs.

Meer informatie over de huursubsidie vind je op de website van het agentschap Wonen-Vlaanderen.

Vermindering onroerende voorheffing

Heb je twee kinderen of meer ten laste of ben jij of iemand van je gezin ernstig gehandicapt? Dan kan je de vermindering onroerende voorheffing krijgen.

De eigenaar betaalt de onroerende voorheffing, maar je kan als huurder deze vermindering toch aanvragen.

Wij doen de aanvraag voor jou en volgen op of de vermindering jou effectief elk jaar ten goede komt. Jij krijgt elk jaar een brief met het bedrag van de vermindering, dat we een keer per jaar aftrekken van jouw huurprijs. Meer informatie lees je op de website van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL).

<<< terug

Hoeveel waarborg betaal ik?

Als je een huurovereenkomst afsluit, moet je ook een waarborg betalen.

Je krijgt deze waarborg met rente terug als de huurovereenkomst stopt. We kunnen wel een deel van de waarborg aftrekken als je nog openstaande schulden hebt of de woning beschadigde.

De waarborg bedraagt in principe maximaal twee maanden basishuurprijs, met een maximum van 1.167 euro in 2024.

<<< terug

Tijdelijk huurcontract

Sinds 2017 is er nieuwe wetgeving en werken we met tijdelijke huurcontracten. Wie vanaf 1 maart 2017 bij onze woonmaatschappij huurt, krijgt een huurcontract van 9 jaar.

Wat na deze 9 jaar?

We kijken twee voorwaarden na:

  • Is je inkomen niet te hoog? Je gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen.
  • Is je woning niet te groot? Je mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners.

Is het antwoord 2x nee, dan mag je nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen. Je contract wordt dus met 3 jaar verlengd. In alle andere situaties doen we extra controles, moet je eventueel verhuizen en kan het zelfs dat we je huurovereenkomst stopzetten.

Voor wie?

Deze wetgeving geldt alleen voor huurders vanaf 1 maart 2017.

Was je al voor 1 maart 2017 huurder bij ons? Dan hou je je huurcontract van onbepaalde duur.

<<< terug