Ik krijg een woning!

Je krijgt van ons een oproepingsbrief als we een passende woning voor je hebben. Daarin staat welke woning je toegewezen krijgt en voor welke datum je moet reageren. Meestal zal je binnen de 15 kalenderdagen moeten laten weten of je de woning aanvaardt of weigert. Houd er rekening mee dat de wetgeving rond huren sinds maart 2017 is veranderd.

Nieuwe wetgeving: tijdelijke huurcontracten

Sinds 1 maart 2017 is er nieuwe wetgeving. Daardoor werken we nu met tijdelijke huurcontracten. Wie vanaf 1 maart 2017 bij onze maatschappij huurt, krijgt een huurcontract van 9 jaar.

Wat na deze 9 jaar?

We kijken twee voorwaarden na:

  • Is je inkomen niet te hoog? Je gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen.
  • Is je woning niet te groot? Je mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners.

Is het antwoord 2x nee, dan mag je nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen. Je contract wordt dus met 3 jaar verlengd. In alle andere situaties doen we extra controles, moet je eventueel verhuizen en kan het zelfs dat we je huurovereenkomst stopzetten.

Voor wie?

Deze wetgeving geldt alleen voor huurders vanaf 1 maart 2017.
Was je al voor 1 maart 2017 huurder bij ons? Dan hou je je huurcontract van onbepaalde duur.

<<< terug

Ik aanvaard de woning

Vind je de woning goed? Dan volgen nog enkele belangrijke stappen:

  1. We controleren opnieuw of je aan alle voorwaarden voldoet
  2. We berekenen de huurprijs en de waarborg.
  3. We maken een huurcontract op.
  4. Alle gezinsleden ouder dan 18 jaar ondertekenen het contract mee.
  5. Je betaalt de waarborg of maakt de waarborgregeling in orde. Het OCMW kan je daarbij helpen als het nodig is.
  6. We spreken af wanneer je in de woning kan, de sleutel krijgt, we de plaatsbeschrijving maken, …
<<< terug

Hoeveel huur betaal ik?

Om de huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en de kwaliteit van de woning.

De formule is:
Inkomen/55 - gezinskorting - patrimoniumkorting + huurlasten = huurprijs

Inkomen

Jouw inkomen bepaalt grotendeels de huurprijs. We kijken naar jouw inkomen van drie jaar geleden en indexeren dit.

Het geïndexeerd inkomen delen we door 55. Is jouw inkomen hoger dan een bepaalde grens? Dan delen we door 54, 53 of 52 in plaats van 55.

Samenstelling van je gezin

Je krijgt een korting van 19 euro per kind of persoon ten laste. Deze vermindering op de basishuurprijs heet de gezinskorting.

Woont je kind bij je ex-partner, maar verblijft het regelmatig in de sociale woning? Dan halveren we de korting. Elke partner krijgt dan de helft.
We verdubbelen de korting als het kind erkend is als ernstig gehandicapt.

Kwaliteit van de woning

Sommige huurders krijgen een extra korting. Dit hangt af van de marktwaarde van de woning. Dat is de huurprijs die jouw woning zou hebben op de private huurmarkt.

Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die wij geven. Dat heet de patrimoniumkorting.

Extra huurlasten

Soms betaal je bovenop de huur nog aantal extra maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van centrale verwarming,...

Vermindering onroerende voorheffing

Heb je twee kinderen of meer ten laste of ben jij of iemand van je gezin ernstig gehandicapt? Dan kom je misschien in aanmerking voor de vermindering onroerende voorheffing. Dit is een vermindering op de grondlasten die onze SHM als eigenaar betaalt.

We ontvangen deze vermindering en vergelijken het bedrag met de sociale korting. Je krijgt het hoogste van de twee kortingen: ofwel de sociale korting, ofwel de vermindering op de onroerende voorheffing.

Lees er meer over op de website van de Vlaamse Belastingsdienst.

Goed om weten

De huurprijs heeft een onder- en een bovengrens.

Je betaalt nooit meer dan wat iemand voor een vergelijkbare woning in dezelfde omgeving op de private huurmarkt zou betalen.

Je betaalt nooit minder dan de minimale huurprijs, ongeacht het inkomen van je gezin. De minimale huurprijs hangt af van de marktwaarde van de woning.

<<< terug

Hoeveel waarborg betaal ik?

Als je een huurovereenkomst afsluit, moet je ook een waarborg betalen. Die geldt als garantie voor het naleven van de huurdersverplichtingen door de huurder. Je krijgt de waarborg met rente terug als de huurovereenkomst stopt. We kunnen wel een deel van de waarborg aftrekken als je nog openstaande schulden hebt of de woning beschadigde. De waarborg bedraagt in principe maximaal twee maanden basishuurprijs, met een maximum van 983 euro in 2019. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

<<< terug

Wie verzekert de woning?

DE ARK verzekert de woning. Als huurder hoef je enkel een brandverzekering af te sluiten voor jouw inboedel. Je bent vrij om zelf een verzekeringskantoor te kiezen daarvoor.

<<< terug

Ik aanvaard de woning niet

Je krijgt van ons een brief als we een passende woning voor je hebben. Binnen de twee weken moet je laten weten wat je beslist. Vind je de woning niet goed? Dan weiger je ze. Misschien heb je een heel goede reden waarom je de woning niet wil of waarom je op dit moment niet kan verhuizen. Meld dat dan op papier aan ons. Zonder gegronde reden kan je een aanbod maar één keer weigeren zonder dat het gevolgen heeft voor je dossier bij DE ARK. Ontvang je een huurpremie? Dan ben je die daardoor kwijt. Je kan in de toekomst ook nooit meer recht hebben op een huurpremie.

Als je weigert, dan krijg je ten vroegste drie maanden later een nieuw aanbod. Tenzij je op papier meldt dat we je toch sneller een woning mogen aanbieden.

Weiger je ook het tweede aanbod? Dan schrappen we je inschrijving. Als je dan nog bij ons wilt huren, moet je opnieuw je kandidatuur indienen. Dan kom je opnieuw achteraan de wachtlijst.

Grondige redenen voor weigering

Je wilt de woning wel aanvaarden, maar door bepaalde tijdelijke omstandigheden kan het nu niet. Bijvoorbeeld: je verblijft in het ziekenhuis of in de gevangenis, je hebt net een private huurovereenkomst afgesloten of je staat voor een gezinshereniging. Dat zijn redenen waarvan je ons een bewijs moet bezorgen. Als je dat bewijs levert, dan bekijken we of het een gegronde weigering is of niet.

Niet reageren is geschrapt worden

Reageer je twee keer niet op onze aanbodbrieven? Dan schrappen we jou van onze wachtlijst.

<<< terug