Ik krijg een lening!

Hoelang loopt je lening?
Welke verzekeringen sluit je af? Denk ook aan de gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen.

Hoelang loopt mijn lening?

De standaardduurtijd van een lening is 20 jaar.

Je kan voor een kortere duurtijd kiezen, maar alleen als je voldoende financiële draagkracht hebt en de maandelijkse aflossing dus niet te hoog ligt.

Je kan niet voor een langere duurtijd kiezen, tenzij je de maandelijkse afbetalingen op 20 jaar niet financieel aankan. De VMSW verlengt de duurtijd als de maandelijkse afbetaling hoger ligt dan één derde van je maandelijks netto-inkomen, verminderd met een forfaitair bedrag van 180 euro.

Leningen met een duurtijd van langer dan 30 jaar zijn niet mogelijk.

<<< terug

Plichten

Bij een Vlaamse Woonlening heb je twee belangrijke plichten:

  • je moet de woning zelf bewonen en je moet je er domiciliëren binnen de twee jaar na het verlijden van de akte.
  • je hebt tijdens de hele looptijd van je lening een brandverzekering en (als koppel) een schuldsaldoverzekering.

Die verplichtingen gelden zolang de lening loopt. Meer informatie lees je op de website van de VMSW.

<<< terug

Brandverzekering

Je moet verplicht een brandverzekering aan nieuwwaarde afsluiten voor je woning. Je kiest zelf bij welke verzekeraar je dat doet.

Belangrijk: je moet een brandverzekering hebben voordat je je akte bij de notaris tekent. Zonder brandverzekering kan je leningsakte niet doorgaan. Als je later tijdens de looptijd van je lening niet meer verzekerd bent, dan kan de VMSW de lening volledig vervroegd opeisen.

<<< terug

Schuldsaldoverzekering

Neem je als koppel een Vlaamse Woonlening? Dan moet je een schuldsaldoverzekering nemen om de terugbetaling te garanderen als één van jullie overlijdt. Dat moet dus niet als je alleenstaande bent of als je alleen met onredelijk hoge premies verzekerd geraakt. De VMSW bepaalt wanneer een premie onredelijk hoog is.

Je neemt de verzekering bij een verzekeraar naar keuze. De verzekeraar is verplicht om bij de berekening van de premie rekening te houden met een technische rentevoet. Die technische rentevoet moet gelijk zijn aan 4/3 van de referentierentevoet van je lening. Dat komt overeen met de maximale rentevoet in de loop van je lening.

De VMSW biedt vrijblijvend de schuldsaldoverzekering van Cardif aan.

<<< terug

Gewaarborgd wonen

We raden je aan om een Verzekering Gewaarborgd Wonen aan te vragen bij Wonen-Vlaanderen. Dat is een gratis verzekering die je helpt om de lening aan de VMSW terug te betalen als je ziek wordt of als je jouw job verliest.

Je kan nagaan op de website van Wonen-Vlaanderen aan welke voorwaarden je moet voldoen en hoe je de aanvraag moet regelen. Vraag de verzekering aan binnen het jaar na de verlijden van de leningsakte.

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) moet een deel van het aanvraagformulier invullen, omdat zij jou de lening geeft. Bezorg dat deel van het formulier aan verzekeringen@vmsw.be. Zij bezorgen het jou ingevuld terug.

<<< terug

Eerste betaling

Je ontvangt, kort na het ondertekenen van de akte bij de notaris, een domiciliëringsopdracht van de VMSW. Dat wil zeggen dat je de VMSW de toelating geeft om het bedrag maandelijks van je bankrekening te halen. Je bezorgt de domiciliëringsopdracht ingevuld en ondertekend terug.

Je kan kiezen om de betaling te laten doorgaan 10 dagen voor de vervaldag, op de vervaldag zelf of 10 dagen na de vervaldag.

Staat er niet genoeg geld op je rekening, dan doet de VMSW na 10 dagen opnieuw een inningspoging. Je moet dus niet zelf storten, maar wel zorgen voor voldoende geld op je rekening.

Bijvoorbeeld: Je tekent jouw akte op 7 oktober. De 7de van de maand is telkens jouw vervaldag. Stel dat je ervoor kiest om 10 dagen na de vervaldag te betalen, omdat je dan zeker bent dat je inkomen op je rekening staat. Dan zal de eerste betaling eraf gaan op 17 november.

<<< terug