Hoeveel en waarvoor kan ik lenen?

Hoeveel je kan lenen, hangt af van waarvoor je wil lenen. Het wordt bepaald door de geschatte verkoopwaarde van de woning waarvoor je wil lenen, eventueel na uitvoering van verbouwingswerken.

Wooncalculator VMSW

Je kan je rentevoet en terugbetaling zelf al berekenen met de Wooncalculator van de VMSW. Daarvoor heb je jouw recentste aanslagbiljet van de belastingen nodig en moet je weten waar de woning ligt waarvoor je wil lenen.

De Wooncalculator geeft je een eerste idee: het is geen grondige berekening en geen definitief voorstel. Voor een precieze berekening contacteer je ons kantoor.

<<< terug

Waarvoor kan ik lenen?

Je kan een lening krijgen:

 • om een sociale koopwoning te kopen
 • om een woning te kopen
 • om een woning te kopen en te renoveren, te verbeteren of aan te passen
 • om de eigen woning te renoveren, te verbeteren of aan te passen
 • voor de opleg die je nodig hebt om een woning te behouden (bijvoorbeeld na een relatiebreuk).

Of je effectief kan lenen, hangt af van de geschatte verkoopwaarde van de woning waarvoor je wil lenen.

<<< terug

Waarvoor kan ik niet lenen?

Je kan niet lenen voor:

 • een commercieel pand, bijvoorbeeld een winkelruimte
 • vakantiehuisjes
 • woonboten
 • ruimtes zonder woonfunctie, bijvoorbeeld een garage, tuin, …
 • de bouw van een woning
 • de aankoop van een bouwgrond
 • de herfinanciering van een lening
 • bepaalde ‘renovaties’ zoals afbraakwerken, verfraaiingswerken, …

Op de website van de VMSW lees je daarover meer.

<<< terug

Voor de aankoop van een woning onder het stelsel van registratierechten en (eventueel) werken uit te voeren

Je kan alleen lenen als de geschatte verkoopwaarde van de woning niet te hoog is nadat je eventuele renovatiewerken uitvoerde. Een schatter van de VMSW bepaalt die verkoopwaarde.

In de tabel lees je hoeveel de woning, inclusief de grond, maximaal waard mag zijn. Dat is de geschatte vrijwillige openbare verkoopwaarde van de afgewerkte woning.

De prijs mag hoger zijn:

 • als je bij jouw aanvraag een kind jonger dan 6 hebt
 • als je 3 of meer personen ten laste* hebt
 • als de woning in een kernstad** of in de Vlaamse Rand rond Brussel*** ligt
Vlaams GewestIn kernstad of in de Vlaamse Rand
Maximale waarde van de woning222.000244.200
Vanaf derde persoon ten laste+ 11.100+ 12.300
Eenmalig als er bij de aanvraag een kind jonger dan 6 jaar is+ 11.100+ 12.300

*Een persoon ten laste is:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven (domicilie) en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft (geen domicilie) en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

**De kernsteden zijn Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde.

***De Vlaamse Rand rond Brussel bestaat uit de gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde en gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren.

Bijvoorbeeld: je wil een woning aankopen in één van de Vlaamse kernsteden en je hebt een kind jonger dan 6 jaar op het moment van je aanvraag? Dan mag de maximale verkoopwaarde van de woning 256.500 euro (244.200 euro + 12.300 euro) zijn.

Lenen voor werken

Je kan lenen om werken in de aan te kopen woning uit te voeren.
De schatter van de VMSW bepaalt via een checklist of de werken noodzakelijk zijn

Als de werken noodzakelijk zijn om jouw woning aan te passen aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen, dan moet je ze verplicht bijlenen bij de VMSW. Maar je kan ook bijlenen voor werken die niet noodzakelijk zijn.

De werken die je uitvoert moeten binnen de twee jaar na het tekenen van de akte uitgevoerd zijn. Afwijken daarvan kan, maar dat moet je met de schatter van de VMSW bespreken.

Energielening

Zijn de werken die je wil uitvoeren om energie te besparen? Denk maar aan isolatie plaatsen, dubbel glas plaatsen of een stookketel vervangen. Dan kan je dei werken misschien financieren met een Energielening van de Vlaamse overheid.

<<< terug

Voor de aankoop van een woning onder het btw-stelsel

Je kan alleen lenen als de geschatte verkoopwaarde van de woning niet te hoog is. Een schatter van de VMSW bepaalt deze verkoopwaarde.

Je kan de btw bijlenen voor zover het totale leenbedrag niet boven de geschatte vrije marktwaarde uitkomt.

In de tabel lees je hoeveel de woning, inclusief de grond, maximaal waard mag zijn. Dit is de geschatte vrijwillige openbare verkoopwaarde van de afgewerkte woning.

De prijs mag hoger zijn:

 • als je bij jouw aanvraag een kind jonger dan 6 hebt
 • als je 1 of meer personen ten laste* hebt
 • als de woning in een kernstad** of in de Vlaamse Rand rond Brussel*** ligt
Vlaams GewestIn kernstad of in de Vlaamse Rand
Maximale waarde van de woning222.000244.200
Vanaf eerste persoon ten laste

+ 11.100

+ 12.300
Eenmalig als er bij de aanvraag een kind jonger dan 6 jaar is+ 11.100+ 12.300


*Een persoon ten laste is:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven (domicilie) en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft (geen domicilie) en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

**De kernsteden zijn Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde.

***De Vlaamse Rand rond Brussel bestaat uit de gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde en gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren.

<<< terug

Om een sociale woning aan te kopen

Voor een sociale koopwoning geldt de maximale verkoopwaarde van de woning niet.

Het maximale leningsbedrag is gelijk aan de verkoopprijs van de woning en de grond (inclusief btw) en de eventuele kostprijs van de afwerking ervan. Met afwerking bedoelen we de vloeren in leefruimten, tegels in badkamer en de keukenuitrusting.

In de tabel lees je hoeveel de woning, inclusief de grond, maximaal waard mag zijn.

De prijs mag hoger zijn:

 • als je bij jouw aanvraag een kind jonger dan 6 hebt
 • als je 1 of meer personen ten laste* hebt
 • als de woning in een kernstad** of in de Vlaamse Rand rond Brussel*** ligt
Vlaams GewestIn kernstad of in de Vlaamse Rand
Maximale waarde van de woning222.000244.200
Vanaf eerste persoon ten laste

+ 11.100

+ 12.300
Eenmalig als er bij de aanvraag een kind jonger dan 6 jaar is+ 11.100+ 12.300


*Een persoon ten laste is:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven (domicilie) en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft (geen domicilie) en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

**De kernsteden zijn Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde.

***De Vlaamse Rand rond Brussel bestaat uit de gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde en gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren.

De afwerking

Je kan maximaal 12.500 euro (inclusief btw) bijlenen om keuken, vloeren en badkamer te installeren. Deze afwerking schat de VMSW via haar modelbestek.
De kostprijs van deze afwerking komt bij de aankoopprijs van de woning, om te bepalen of de woning voldoet aan de maximale verkoopprijs.

<<< terug

Om een eigen woning te verbouwen

Je kan lenen om jouw eigen woning te verbeteren of aan te passen aan je gezinsgrootte of een fysieke handicap. Daarvoor kan je maximaal de kostprijs van de geplande werken lenen. De schatter van de VMSW bepaalt hoeveel je kan lenen.

In de tabel lees je hoeveel de woning, inclusief de grond, maximaal waard mag zijn. Dat is de geschatte vrijwillige openbare verkoopwaarde van de woning

De prijs mag hoger zijn:

 • als je bij jouw aanvraag een kind jonger dan 6 hebt
 • als je 3 of meer personen ten laste* hebt
 • als de woning in een kernstad** of in de Vlaamse Rand rond Brussel*** ligt
Vlaams GewestIn kernstad of in de Vlaamse Rand
Maximale waarde van de woning222.000244.200
Vanaf derde persoon ten laste

+ 11.100

+ 12.300
Eenmalig als er bij de aanvraag een kind jonger dan 6 jaar is+ 11.100+ 12.300


*Een persoon ten laste is:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven (domicilie) en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft (geen domicilie) en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

**De kernsteden zijn Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde.

***De Vlaamse Rand rond Brussel bestaat uit de gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde en gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren.

Energielening

Wil je in je woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Dan kan je die werken misschien financieren met een Energielening van de Vlaamse overheid.

<<< terug

Om een woning te behouden na een relatiebreuk

Je kan, na een relatiebreuk, lenen om jouw ex-partner uit te kopen.

Daarvoor moet je een getekende overeenkomst voorleggen, waarin duidelijk vermeld staat welke opleg je aan jouw ex-partner moet betalen. Ten laatste bij het tekenen van de leningsakte moet de echtscheiding of de stopzetting van de samenwoonst zijn overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Je kan maximaal het bedrag van de opleg lenen. Je woning moet voldoen aan de maximale verkoopwaarde, tenzij je voor deze woning al een lening hebt bij het Vlaams Woningfonds of bij de VMSW.

In de tabel lees je hoeveel de woning, inclusief de grond, maximaal waard mag zijn. Dat is de geschatte vrijwillige openbare verkoopwaarde van de afgewerkte woning

De prijs mag hoger zijn:

 • als je bij jouw aanvraag een kind jonger dan 6 hebt
 • als je 3 of meer personen ten laste* hebt
 • als de woning in een kernstad** of in de Vlaamse Rand rond Brussel*** ligt

Vlaams GewestIn kernstad of in de Vlaamse Rand
Maximale waarde van de woning222.000244.200
Vanaf derde persoon ten laste

+ 11.100

+ 12.300
Eenmalig als er bij de aanvraag een kind jonger dan 6 jaar is+ 11.100+12.300


*Een persoon ten laste is:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven (domicilie) en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft (geen domicilie) en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

**De kernsteden zijn Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde.

***De Vlaamse Rand rond Brussel bestaat uit de gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde en gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren.

<<< terug