Hoe stel ik me kandidaat?

Je wilt huren bij DE ARK en komt daarvoor in aanmerking?
Kom bij ons langs en breng de juiste documenten mee. Op die manier kunnen we je sneller helpen.

Kan ik langskomen bij DE ARK om me in te schrijven?

Ja, je kan langskomen op ons kantoor: Campus Blairon 599, 2300 Turnhout.
Hoe bereik je ons? Kijk op onze contactpagina. Daar vind je zowel onze zitdag openingsuren als onze telefonische openingsuren. Wil je een afspraak met een van onze medewerkers buiten onze openingsuren? Bel naar 014 40 11 04.

<<< terug

Breng de juiste documenten mee

Je moet verschillende documenten meebrengen, zodat we je kunnen inschrijven.

Identiteitskaart of paspoort

Breng een fotokopie van de identiteitskaarten van alle gezinsleden boven de 18 jaar mee.

Inschrijvingsformulier

Vul heel het formulier in en zorg ervoor dat al je gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar het formulier ondertekenen. Duid ook aan voor welke woningen je je kandidaat wil stellen en hoeveel maximale huurprijs je wil betalen. Wanneer je langskomt, overlopen we samen het formulier.

Attest begeleid zelfstandig wonen of attest ontvoogding

Breng het attest mee wanneer je jonger dan 18 jaar bent en wanneer je onder begeleiding zelfstandig woont. Op dat attest moet zeker de startdatum van voogdij of begeleiding staan.

Verklaring op erewoord

Vul de verklaring in wanneer je geen eigendom bezit.

Inkomensbewijzen

Wij zijn verplicht om jouw inkomensgegevens elektronisch op te vragen bij de juiste instanties. Alleen als wij de informatie niet digitaal kunnen bekomen, dan moet jij zelf documenten verzamelen. In het geval van de specifieke situaties hieronder bezorg je ons ook zelf de nodige documenten:
  • Verdiende je drie jaar geleden te veel maar is je inkomen nu lager: breng dan je inkomen van de laatste 3 maanden mee.
  • Had je drie jaar geleden geen inkomen maar in de jaren erna wel: breng dan een overzicht van je laatste inkomsten mee.
  • Had je tussen drie jaar geleden en vandaag geen enkel inkomen: dan moet je een verklaring op eer ondertekenen.
  • Had je meer dan één soort van inkomsten: breng dan alle verschillende documenten mee. Wij berekenen dan je totale inkomen.
  • Zat je tussen drie jaar geleden en vandaag in schuldbemiddeling: dan moet je inkomensbewijzen van de laatste 3 maanden meebrengen, de documenten over de schuldbemiddeling zelf en over afbetaalde schulden.

Bewijs Nederlandse taal

Wij proberen dat eerst elektronisch op te vragen bij de Kruispuntbank Inburgering. Krijgen wij daar niet voldoende informatie, dan kom je langs voor een mondelinge taaltest op ons kantoor. Als je het toch kan bewijzen met een getuigschrift, verklaring of attest van Het Huis van het Nederlands, van een Centrum voor basiseducatie of van een Centrum voor Volwassenonderwijs hoef je die taaltest niet af te leggen.

Attest inburgering

Als je verplicht een inburgeringstraject moet volgen, dan vragen wij die informatie eerst elektronisch op via de Kruispuntbank Inburgering. Krijgen wij niet voldoende informatie via die weg, dan moet je ons een attest voorleggen.

<<< terug