Bescheiden huren

Bescheiden huren is een andere vorm van huren binnen een woonmaatschappij. Er is een andere wetgeving van kracht en de is werking anders. Zo zijn er andere inschrijvingsvoorwaarden waardoor er een breder publiek bij ons terecht kan. Er is een ander toewijzingssysteem dan bij sociale huur, ook de gemeente kan een rol spelen. De contracten zijn van korte duur (6 jaar) zodat de woningen als doorstroomwoning kunnen worden gebruikt.

Interesse in een bescheiden huurwoning?

Kijk of je aan de voorwaarden voldoet en schrijf je in in ons inschrijvingsregister bescheiden huren. Deze inschrijving is geldig voor álle toekomstige bescheiden huurprojecten.

Kom bij ons langs met je inkomen van het meest recente jaar (maximum drie jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk maar we indexeren ze allemaal naar het huidige jaar.

Als het inkomen de inkomengrens overschrijdt of als niemand een inkomen heeft, dan kijken we naar het huidig inkomen.

Bel ons gerust op met al je vragen: 014 40 11 04.

Ontdek hier al onze projecten. Benieuwd naar de bescheiden huurprojecten? Selecteer 'huur' en vink 'bescheiden huur' aan.

Inschrijvingsvoorwaarden

Je moet voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden (en bij toewijzing aan de toelatingsvoorwaarden):

1. Eigendom

  • geen woning of perceel, bestemd voor woningbouw, volledig of gedeeltelijk in volle eigendom hebben;
  • geen volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebben op een woning of perceel, bestemd voor woningbouw;
  • geen woning die of perceel, bestemd voor woningbouw, dat volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal is gegeven, hebben;
  • geen woning of perceel, bestemd voor woningbouw, volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik gegeven hebben;
  • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin hij of een van zijn gezinsleden de zakelijke rechten, heeft ingebracht;

2. Inkomen

Je referentie-inkomen moet in 2023 onder deze grenzen vallen:

Alleenstaande zonder personen ten laste€ 34.596
Alleenstaande met handicap (zonder personen ten laste)€ 37.824
Andere€ 51.890
Verhoging van de grens per persoon ten laste€ 3.231

3. Belgische bevolkings- of vreemdelingenregister

Je moet ingeschreven zijn in het Belgische bevolkings- of vreemdelingenregister (of een referentie-adres hebben).


<<< terug

Toewijzingssysteem

Bescheiden huurwoningen worden bij voorrang toegewezen aan kandidaat-huurders die zich tijdelijk in een bijzondere en/of moeilijke situatie bevinden. Vervolgens wordt rekening gehouden met de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister.

Bij mogelijkheid tot verhuring zal er publiciteit gemaakt worden voor de woning. Elke kandidaat kan dan zijn interesse laten blijken. De geïnteresseerde kandidaten worden uitgenodigd voor bezichtiging van de woning. Daarna kunnen deze kandidaten binnen 14 dagen een aanvraag indienen voor toewijzing van de woning.

Gemeenten kunnen extra toewijzingsregels opleggen, voor Woonboog zijn deze er momenteel niet.

<<< terug

Huurcontract

Bescheiden huurwoningen worden voor een vaste termijn van zes jaar verhuurd. Bescheiden huurders kunnen de huurovereenkomst wel vroegtijdig opzeggen wanneer zij uitzicht hebben op een betere situatie. Dit zonder opzegvergoeding maar wel met een opzegtermijn van drie maanden. Door het tijdelijk karakter worden bescheiden huurwoningen gezien als doorgroeiwoningen.

<<< terug