Bescheiden huren

De inschrijvingsvoorwaarden voor bescheiden wonen zijn veel soepeler dan bij de klassieke sociale huur en koop. Zo kan een breder publiek bij ons terecht. Ook de gemeente speelt een grotere rol. Voor elk bescheiden project legt de gemeente vast welke doelgroep voorrang krijgt. Bijvoorbeeld starters, ouderen, kangoeroewonen, cohousing, ...

Interesse in een bescheiden huurwoning?

Je moet voldoen aan de voorwaarden:

  • Leeftijd
  • Inkomen
  • Eigendom

Schrijf je in in ons inschrijvingsregister bescheiden huren. Deze inschrijving is geldig voor álle toekomstige bescheiden huurprojecten.

Kom bij ons langs met je inkomen van het meest recente jaar (maximum drie jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk maar we indexeren ze allemaal naar het huidige jaar.

Als het inkomen de inkomengrens overschrijdt of als niemand een inkomen heeft, dan kijken we naar het huidig inkomen.

Bel ons gerust op met al je vragen: 014 40 11 04.

Ontdek hier al onze projecten. Benieuwd naar de bescheiden huurprojecten? Selecteer 'huur' en vink 'bescheiden huur' aan.

Leeftijd

Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar.

<<< terug

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Het maximale inkomen als je inschrijft in 2020:

Jouw gezinstypeGeïndexeerde inkomensgrens 2020
Alleenstaande (zonder personen ten laste)31.164 euro
Alleenstaande met handicap34.072 euro
Andere46.742 euro
Verhoging per persoon ten laste2.910 euro

* Een persoon ten laste betekent:

  • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
  • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
  • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

Je kinderen wonen niet bij jou, maar ze verblijven wel regelmatig bij jou, bijvoorbeeld door co-ouderschap. We beschouwen je niet als 'alleenstaande', maar als 'andere'. Hoe bewijs je dat? Jij en de andere ouder ondertekenen een verklaring op eer 'regelmatig verblijf van kinderen die niet gedomicilieerd zijn'. Steek er een kopie van de identiteitskaarten van beide ouders bij. Bezorg ons ook het vonnis waarin het bezoekrecht is vastgesteld.

<<< terug

Eigendom

Je kunt niet inschrijven als je een andere woning of bouwgrond volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebt in België of in het buitenland.

<<< terug