PERSBERICHT: ‘Wij geven mensen ruimte in hun portemonnee en in hun hoofd’

Woonmaatschappij DE ARK presenteert vandaag haar jaarverslag tijdens de Algemene Vergadering. Centraal thema is maatschappelijke meerwaarde. Volgens de laatste Europese armoedeindicator leven een op vijf mensen in ons land in een gezin met een armoederisico. Het jaarverslag illustreert hoe sociaal wonen een dam opwerpt tegen armoede. En maakt komaf met enkele hardnekkige misverstanden. Want sociale woningen zuigen geen armoede aan, ze helpen de armoede uit de wereld.

Gemiddelde huur bedraagt 300 euro
‘Mensen die een sociale woning toegewezen krijgen, krijgen plots meer ruimte in hun portemonnee maar ook in hun hoofd’, zegt Marthe Rombouts (T’Antwoord, de Turnhoutse vereniging tegen armoede en sociale uitsluiting). ‘Wij zijn er al lang van overtuigd dat wanneer je armoede wil bestrijden, huisvesting op de eerste plaats komt. Een veilig en gezond nest. Dan pas kun je rust vinden en je leven weer in handen nemen.’

Het is voor steeds meer mensen onmogelijk om op de private huurmarkt een geschikte woning te vinden. De huurprijzen lopen op tot 600 euro voor een klein appartement. ‘Bij ons bedraagt de gemiddelde huur zo’n 300 euro. De laagste inkomens krijgen de hoogste korting. Wie dus leeft van een leefloon, houdt meer geld over om zijn leven echt in handen te nemen,’ zegt Peter Vanommeslaeghe (DE ARK).

Sociale woonmaatschappijen krijgen geen subsidies
Het is niet zo dat de belastingbetaler opdraait voor de kosten van de sociale huisvesting.
Peter: ‘Wij en onze collega’s in de rest van Vlaanderen hebben vorig jaar bijna 600 miljoen euro korting gegeven aan onze huurders. Uit onze eigen middelen. Huisvestingsmaatschappijen moeten zien dat hun rekening klopt, wij krijgen immers geen subsidies, enkel goedkope leningen van de overheid.’

De beschikbare koopkracht van huurders neemt fors toe
In 2018 gaf DE ARK ruim 6,7 miljoen euro korting op de huurprijs. Een grote hap uit de inkomsten. 6,7 miljoen euro, dit is per jaar gemiddeld 3063 euro korting per gezin dat bij hen huurt. Maandelijks geeft dit een extra budget van 255 euro dat ze kunnen besteden aan eten, school, kleding, … De laagste inkomens krijgen de grootste korting. Onderzoek schatte in dat het armoederisico na de toewijzing van een sociale woning daalt met maar liefst 40%!

Ziehier ons volledig jaarverslag!

Top Naar boven