Dringend gezocht: peters en meters voor Meesterproef 2019 Sociaal Wonen

Met de Meesterproef biedt de Vlaamse Bouwmeester jonge beloftevolle ontwerpers en kunstenaars de kans om een eerste opdracht te realiseren voor een publieke opdrachtgever. Voor de editie 2019 selecteerde het team 10 opdrachten in sociaal wonen.

DE ARK doet mee!

DE ARK doet mee met het project:
inbreidingsproject Turnhout (Schoolstraat, Akkerpad)

We zoeken gemotiveerde ‘peters en meters’ (ontwerpbureaus) die ervaring hebben met sociale huisvesting en het begeleiden van jonge ontwerpers. Hun taak bestaat erin om de opdrachtgever te adviseren bij de opmaak van het projectdossier, de jonge ontwerpers te begeleiden en na de gunning van de opdracht als klankbord te fungeren voor de ontwerper.

Het hele traject wordt begeleid door het Team Vlaams Bouwmeester, met de steun van de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen.

Wil jij meter of peter zijn?

Meld je aan vóór maandag 17 juni om 12u bij het Team Vlaams Bouwmeester!

Top Naar boven