content_header

Uitvoeringsprogramma 2011 bekendgemaakt

Uitvoeringsprogramma 2011 bekendgemaakt

DE ARK Turnhout mag alvast 10 bijkomende nieuwbouwprojecten aanbesteden in 2011.

DE ARK wordt ruim bedeeld met uitvoeringsprogramma in 2011. 10 projecten goed voor 108 woongelegenheden een investeringsbedrag van 12miljoen euro , voor 7 projecten is er een subsidie voor de infrastructuur voorzien. In totaal gaat er voor 2.3miljoen euro subsidies op deze wijze naar betaalbaar wonen in de Kempen, regio Turnhout.

Op 31 maart 2011 heeft Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche het Uitvoeringsprogramma sociale huisvesting 2011 goedgekeurd.

Het is de bedoeling dat DE ARK voor eind 2011 voor deze projecten een aanbesteding organiseert en een gunningsvoorstel bij de Vlaamse Overheid indient. Naast deze aanbestedingen zijn er nog verscheidene projecten die reeds eerder geprogrammeerd zijn.

Het gaat over de bouw van 1 huurproject met 11 huurwoningen en 9 projecten met 98 koopwoningen, totale investering voor DE ARK 12milj euro. Er zijn maar liefst 7 projecten waar infrastructuur zal worden gesubsidieerd goed voor 1.2milj euro. Er is voor 1,1milj euro subsidie voor de kopers van projecten te Turnhout-Zevendonkplein, Kasterlee-Rulloop, Vosselaar-Lindenhoeve en Hoogstraten-Minderhout-Venhoef voorzien, een aardige korting die betaalbaar wonen echt mogelijk maakt.

Voor een oplijsting van deze projecten en de bedragen verwijzen we naar de bijlage

Het grote aantal koopprojecten is